บุกช่วยสุนัข 17 ตัวถูกกักขังไร้คนเหลียวแลอยู่อย่างทรมาน

Sponsored Content
วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 20:15 น.
บุกช่วยสุนัข 17 ตัวถูกกักขังไร้คนเหลียวแลอยู่อย่างทรมาน
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเข้าช่วยเหลือได้ช่วยชีวิตสุนัข 17 ตัวจากคอกแห่งหนึ่งในจ.สุราษฎร์ธานีหลังพลเมืองดีแจ้งถูกกักขังไร้คนดูแลเจ็บป่วยล้มตายอย่างทรมาน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(ซอยด๊อก) แจ้งข้อมูลว่า มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ได้ช่วยชีวิตสุนัข 17 ตัวจากคอกสุนัขแห่งหนึ่งในจ.สุราษฎร์ธานี หลังพลเมืองดีแจ้งเหตุสุนัขถูกกักขังไร้คนดูแล เจ็บป่วยล้มตายอย่างทรมาน

ทั้งนี้ มีประชาชนในจ.สุราษฎร์ธานีแจ้งเหตุมายังมูลนิธิซอยด๊อกเพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีสุนัขถูกจับขังรวมกันในคอกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการบ้านจัดสรร สุนัขมีความเป็นอยู่ตามยถากรรม แทบไม่พบคนดูแลให้อาหารและน้ำ รักษาเมื่อเจ็บป่วยจนค่อย ๆ ล้มตาย หลังตรวจสอบพบว่าคอกสุนัขแห่งนี้ถูกสร้างโดยโครงการบ้านจัดสรรเพื่อกักขังสุนัขที่อยู่โดยรอบบริเวณเมื่อเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยไม่มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบสุนัขทั้งสิ้น 17 ตัว บริเวณพื้นคอกเต็มไปด้วยมูลสุนัข ไม่มีอาหารและน้ำ สุนัขผอมโซ ขาดสารอาหารรุนแรง ร่างกายเต็มไปด้วยเห็บหมัดและมีปัญหาผิวหนังเรื้อรัง รวมถึงปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการดูแล สุนัข 6 ตัวถูกส่งมารับการรักษาฉุกเฉินที่ศูนย์พักพิงของซอยด๊อกในภูเก็ตโดยมีหนึ่งตัวที่เสียชีวิตระหว่างการช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานาน ขณะนี้สุนัขทุกตัวอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและร่วมเจรจากับตัวแทนของหมู่บ้านจัดสรร พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิซอยด๊อกและโครงการบ้านจัดสรรในการยุติการกักขังสุนัขในคอก รวมถึงต้องจัดการสุนัขในพื้นที่อย่างมีมนุษยธรรมผ่านโครงการทำหมันและฉีดวัคซีน ซึ่งมูลนิธิฯ และกรมปศุสัตว์พร้อมให้การสนับสนุน

นายศักดาพล ทองจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ กล่าวว่า กลุ่มสุนัขเหล่านี้เป็นมิตรกับคนและไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจึงไม่ใช่กลุ่มสุนัขที่สร้างปัญหาในชุมชน การนำสุนัขมากักขังรวมกันโดยไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสม เป็นการทารุณกรรมให้สัตว์ได้รับความทรมาน การให้อาหารและน้ำบางเวลา ไม่ทำหมันฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ ทำให้สัตว์เจ็บป่วยและทุกข์ทรมานจากโรคและความหิวโหย คอกสุนัขที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอส่งกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาในชุมชนและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค พร้อมเน้นย้ำว่า ศูนย์พักพิงและการนำสุนัขมากักขังไว้ร่วมกันในคอกไม่สามารถแก้ปัญหาสัตว์จรจัดได้ เมื่อเทียบกับการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในชุมชน ซึ่งจะทำให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และจำนวนลดลงตามธรรมชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืน