ด่วน!ศาลฎีกาสั่งจำคุก"เปรมชัย"คดีเสือดำ

วันที่ 08 ธ.ค. 2564 เวลา 10:47 น.
ด่วน!ศาลฎีกาสั่งจำคุก"เปรมชัย"คดีเสือดำ
กาญจนบุรี-ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น-ไม่มีเหตุรอการลงโทษ ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเปรมชัยกับพวกและให้ชดใช้ค่าเสียหาย 2 ล้านบาท แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ย ตามกฎหมายใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานอัยการสูงสุดออกเอกสารข่าว ศาลฎีกาตัดสินคดีนายเปรมชัย กรรณสูต จำเลย กับพวก (คดีเสือดำ) คดีนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 อัยการจังหวัดทองผาภูมิได้ยื่นฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต จำเลยที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ จำเลยที่ 2 นางนที เรียมแสน จำเลยที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ จำเลยที่ 4 ในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำ โดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาอื่น ๆ อีกหลายข้อหา ซึ่งต่อมา วันที่ 19 มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ พิพากษาจำคุก นายเปรมชัย กรรณสูต จำคุก 16 เดือน นายยงค์ โดดเครือ จำคุก 13 เดือน นางนที เรียมแสน จำคุก 4 เดือน และปรับ 10,000 บาท รอการลงโทษ 2 ปี และนายธานี ทุมมาศจำคุก 2 ปี 17 เดือน โดยยกฟ้องจำเลยบางข้อหา โดยเฉพาะนายเปรมชัย กรรณสูต ศาลยกฟ้องในข้อหาร่วมกันเก็บของป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) แต่ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนในข้อหา ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) แทน

ต่อมา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามฟ้อง ของพนักงานอัยการโจทก์ทุกข้อหา และต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทุกคน ตามที่พนักงานอัยการศาลสูงภาค 7 ยื่นอุทธรณ์ โดยจำคุกนายเปรมชัย กรรณสูต 2 ปี 14 เดือน จำคุกนายยงค์ โดดเครือ 2 ปี 17 เดือน จำคุกนางนที เรียมแสน 1 ปี 8 เดือน รอการลงโทษให้ตามศาลชั้นต้น และจำคุกนายธานี ทุมมาศ 2 ปี 21 เดือนหลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทุกคนตามที่พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว อธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 จึงมีคำสั่งไม่ฎีกา

ครั้งต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำเลยจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเปรมชัย กรรณ์สูต นายยงค์ โดดเครือ และนายธานี ทุมมาศ ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาและอธิบดีอัยการศาลสูงภาค 7 ได้แก้ฎีกาเรียบร้อยแล้ว คดีนี้ ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว ได้มีคำพิพากษาวันนี้ (8 ธ.ค. 64) ดังนี้

ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้นและไม่มีเหตุต่อการรอการลงโทษ แต่ต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกมาตรา 55 การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิดในส่วนนี้ ตาม ป.อาญา มาตรา 2 คงจำคุก จำเลยที่ 1 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 2 คงจำคุก 2 ปี 9 เดือน จำเลยที่ 4 คงจำคุก 2 ปี 13 เดือน ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 2 ล้านบาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นตัน และศาลอุทธรณ์ แต่ให้ปรับแก้ไขดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่