ช้างแสนรู้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดป่าดังออกพรรษา

วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 15:01 น.
ช้างแสนรู้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดป่าดังออกพรรษา
สุรินทร์-สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียงจัดตักบาตร เทโวโรหณะ ออกพรรษา นำช้างแสนรู้ 20 เชือก ร่วมทำบุญใส่บาตร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พระสมุห์หาร ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวช้างได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมนำช้างแสนรู้รวม 20 เชือก ตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป ได้เดินลงมาจากบันไดศาลาเอราวัน ซึ่งเป็นศาลารูปปั้นช้าง ออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนชาวกูยคนเลี้ยงช้างสวมชุดชาวกูยพื้นบ้านเสื้อดำ นุ่งผ้าถุงไหม พร้อมพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไปแต่งชุดไทย และช้างแสนรู้กว่า 20 เชือก มีพลายขวัญเมืองและพลายมงคล นำใส่บาตรพระสงฆ์ มีได้อย่างประทับใจ โดยใช้งวง หยิบข้าวสาร อาหารแห้งใส่บาตร พระสงฆ์อย่างนอบน้อม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ ประกอบพิธีตักบาตร ต่อจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน โดยจะกระทำในวันรุ่งขึ้นเป็นการปฎิบัติติดต่อกันมาอย่างยาว ตามพุทธประวัติ พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศว่าจะไปจะจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องประกอบพิธีใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ จนถึงปัจจุบัน

โดยในแต่ละปี ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ได้ถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบทอดพิธีทางศาสนาที่สำคัญไว้ โดยจะมีการนำช้างในหมู่บ้านมาร่วมตักบาตรด้วยในทุกปีก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดหาอาหารสัตว์มาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย