วธ.ดันชุมชนคุณธรรมฟื้นศก.ท่องเที่ยวหลังโควิด

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 19:12 น.
วธ.ดันชุมชนคุณธรรมฟื้นศก.ท่องเที่ยวหลังโควิด
สุราษฎร์ธานี-วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯวัดบางใบไม้ ต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” หวังขับเคลื่อน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนพลัง“บวร”และชาวชุมชนคุณธรรม ที่วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานีหนึ่งในชุมชนคุณธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางจรัญญา ศรีรักษ์ กำนัน ตำบลบางใบไม้ ผู้นำชุมชนพลัง “บวร” ชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ร่วมด้วย

นางยุพา กล่าวว่า วธ.ขอชื่นชมและยกย่องชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ ที่เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ที่มีความโดดเด่นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชริมคลองที่มีมากและใช้ประโยชน์ได้มาก คือ “ต้นจาก” ที่มีจำนวนมากและขยายกอ จึงเชื่อมต่อกลายเป็นอุโมงค์จากที่งดงาม โดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นในตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ส่องบนพื้นผิวน้ำ สามารถชมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมคลองร้อยสายและตลาดน้ำที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำเอาสินค้าทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาขายสร้างรายได้

รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อข้าวสุข(สุก) ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2312 โดยขุนประจันศึกประชิด เป็นผู้ออกแบบและสร้างเองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้ คือ ฝีมือเชิงช่างด้วยการเข้าสลักไม้ ไม่มีการตอกตะปูและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสุขทุกข์ของชายชาติทหารและเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ เป็นต้น

นอกจากชุมชนคุณธรรมวัดบางใบไม้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานีแล้ว วธ.จะขยายผลการพัฒนาต่อยอดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่อีก 9 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปางและชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ รวมทั้งชุมชนคุณธรรมฯที่มีความพร้อม 228 ชุมชนแห่งทั่วประเทศ

ขณะนี้ วธ. อยู่ระหว่างจัดทำ Mobile Application“ เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย”ทั้งในระบบ iOS และ Android แอพพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการท่องเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพร้อมจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดด้วย