ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ผ่อนคล้ายแบงก์-นันแบงก์ในห้างเปิดได้ถึง2ทุ่ม

วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 16:51 น.
ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ผ่อนคล้ายแบงก์-นันแบงก์ในห้างเปิดได้ถึง2ทุ่ม
กาญจนบุรี- ผู้ว่าฯ กาญจน์ ออกคำสั่งผ่อนคลาย ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง2ทุ่ม

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่ง ให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น. โดยให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติภายใต้มาตรการ D – M – H – T – T – A และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564