เชียงใหม่โควิดติดเชื้อทะลุ102 โรงเรียนสอนออนไลน์อีกเดือน

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 14:01 น.
เชียงใหม่โควิดติดเชื้อทะลุ102 โรงเรียนสอนออนไลน์อีกเดือน
เชียงใหม่-โควิดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มทะลุ 102 ราย อีกรอบ ยกการ์ดแน่น เข้มทุกโรงเรียนสอนออนไลน์ต่ออีกเดือน

เชียงใหม่กลับมาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเฝอีก 102 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 86 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 1,305 ราย? โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่าวันนี้ (30 ก.ค. 64) ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 102 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 86 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 16 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,305 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 835 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 458 ราย โรงพยาบาลรัฐ 222 ราย โรงพยาบาลเอกชน 147 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 8 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 54 เกือบทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เดลต้า

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 662 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 146 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 26 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,474 ราย และรักษาหายแล้ว 4,554 รายเสียชีวิตสะสม31ราย ในการนี้ยังขอเน้นย้ำผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง โดยเฉพาะการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ต้องแยกออกจากคนในบ้านอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การใช้ห้องนอน ห้องน้ำ การรับประทานอาหาร การใช้สิ่งของ การไม่ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่พูดคุยใกล้ชิดกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัวพร้อมทั้งยังประกาศให้สถานศึกษาใข้การเรียนออนไลน์อีก 1 เดือน

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 818,831 คน คิดเป็นร้อยละ 68% ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 231,168 คน รวมจำนวน 321,865 โดส หรือ19.26%ของเป้าหมายผู้ได้รับ