ตากยกระดับคุมโควิดแม่สอดกึ่งล็อกดาวน์ตรวจหาเชื้อแบบไดร์ฟ ทรู

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 07:55 น.
ตากยกระดับคุมโควิดแม่สอดกึ่งล็อกดาวน์ตรวจหาเชื้อแบบไดร์ฟ ทรู
ตาก-ตากเปิดยุทธการทลายไข่แดง-แยกไข่ดาว ยกระดับคุมโควิด-19พื้นที่แม่สอดลักษณะกึ่งล็อกดาวน์ โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อแบบไดร์ฟ ทรู

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯได้สั่งยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ลักษณะกึ่ง Lock down ตาม"ยุทธการทลายไข่แดง แยกไข่ขาว" ไข่แดงจะเป็นพื้นที่โรงงาน เขตที่พักอาศัยที่หนาแน่นและมีการแพร่ระบาด เช่น ชุมชน บ้านเช่า หอพัก ซึ่งจะมีการเจาะล็อกแยกไข่แดง โดย Lock down ชุมชนเป้าหมาย สุ่มตรวจคัดกรองด้วย AKT อย่างน้อยร้อยละ 25 ของประชากรในทุกหลังคาเรือน กรณีพบผลบวกให้จัดทำ HI หรือ CI แต่หากพบผลบวกมากกว่าร้อยละ 10 ให้ดำเนินการ Lock down ต่อ ขณะที่หากผลบวกน้อยกว่าร้อยละ 10 ให้ทำ contact testing ร่วมกับ self BBS สำหรับโรงงาน โกดัง ห้างร้าน จะสุ่มตรวจคัดกรองด้วย AKT อย่างน้อยร้อยละ 5 กรณีพบกลุ่มที่บวก ให้คัดแยกออกมาทำ FI และ FQ ในโรงงาน ถ้าพบผลบวกมากกว่าร้อยละ 5 ให้ทำ BBS 28 วัน ถ้าน้อยกว่าร้อยละ 5 ให้ทำ self BBS

ส่วนการแยกไข่ขาว จะรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชน อยู่ในสถานที่ทำงาน ร้านค้า สถานประกอบการ หรือบ้านพักอาศัย และให้มีการคัดกรอง แยกบริเวณบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น แรงงานต่างด้าว หรือผู้มีประวัติเสี่ยง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งให้มีบริการตรวจหาเชื้อโควิดเคลื่อนที่ (Drive Thru) ประชาชนทั่วไปด้วย

โรงพยาบาลแม่สอด จัดตรวจหาเชื้อ Covid -19 แบบ Drive thru ผู้เข้ารับการตรวจโควิดไม่ต้องลงจากรถสามารถขับรถหรือนั่งรถส่วนตัว เพื่อเข้ารับการตรวจ เพียงเปิดกระจกรถ เพื่อให้พยาบาล“เก็บตัวอย่าง”จากโพรงจมูก และคอ แล้วนำไปวิเคราะห์ผลการตรวจโควิด-19 ที่ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้พิจารณามาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 กรณีพบคลัสเตอร์โรงงานฟลูลิ้งค์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ,คลัสเตอร์โรงงานสหมิตรสิ่งทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด และคลัสเตอร์ชุมชนอิสลาม ซอยโมะโหย่ง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด อีกด้วย

ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 28ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 179 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ (1 เม.ย. – 28 ก.ค. 64) จำนวน 4,126 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 2,131 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 19 ราย การติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นลักษณะการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายเดิม จำนวน 140 ราย กลับจากต่างจังหวัด 10 ราย เป็นพนักงานขับรถข้ามแดน 3 ราย ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 6 ราย และอื่นๆ 20 ราย