เมืองปากน้ำโควิดน่าห่วงพบผู้ติดเชื้อวันเดียว1,088ราย

วันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 20:58 น.
เมืองปากน้ำโควิดน่าห่วงพบผู้ติดเชื้อวันเดียว1,088ราย
สมุทรปราการ-เมืองปากน้ำหนึ่งใน13จังหวัดพื้นที่แดงเข้มคุมโควิด สถานการณ์น่าเป็นห่วงพบผู้ติดเชื้อวันเดียว1,088รายเสียชีวิต12ศพ

เมื่อวันที่28ก.ค. 2564 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,088 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 886 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 409 ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 98ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 15 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 232 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน 43 ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 89 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 202 ราย เสียชีวิต 12 ราย เป็นชาย 8 ราย เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 1 ราย เป็นหญิง 4 ราย ทั้งหมดมีโรคประจำตัว รวมเสียชีวิตสะสม 311 ราย

ผลการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 262,080 ราย พบเชื้อ 29,788 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 35,505 ราย ในพื้นที่ 29, 788 ราย นอกพื้นที่ 5,717 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,801 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2,179 ราย รักษาใน Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,366 ราย