หมอทหารกลับจากคุมคัดเลือกเกณฑ์ทหารพื้นที่เสี่ยงติดโควิด

วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 21:01 น.
หมอทหารกลับจากคุมคัดเลือกเกณฑ์ทหารพื้นที่เสี่ยงติดโควิด
ปราจีนบุรี-หมอทหารไปคุมคัดเลือก-เกณฑ์พลทหารพื้นที่เสี่ยงกลับมาติดโควิด-19 อีก 1ราย รวมผู้ป่วยรายใหม่บวกเพิ่ม 5 ราย ยอดสะสม 208 ราย

นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี ได้มีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 5 ราย เป็นผู้ป่วย สะสมในพื้นที่ 192 ราย นอกพื้นที่เข้ามารักษา 16 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน2564) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2554 จำนวน 208 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว

ขณะเดียวกัน จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไทม์ไลน์ เบื้องต้นและสถานที่เสี่ยงของ ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 5 ราย สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 5 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ และการไม่สวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ยังพบมีการติดเชื้อ

จึงขอความร่วมมือในการ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้าน ให้เลือกรับประทานอาหารจานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หรือเมื่อมีการพูดคุยกัน โดยสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษา COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี โทร 09-0978-2567 ตลอด 24 ชม. หรือโทร 0-3721-1626 ต่อ 120,108 ในเวลาราชการ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 1ใน 5 ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นั้นเป็นแพทย์ทหาร ที่ช่วงเกณฑ์ทหาร ได้ไปทำหน้าที่ร่วมตรวจเลือกพลทหารที่ พื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ ก่อนกลับมาตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยใหม่รายที่ 206

Timeline ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (ระลอก เม.ย.64) จำนวน 5 ราย รายที่ 204-208 (6 พ.ค.64) มีดังนี้

รายที่ 204 อ.ศรีมหาโพธิ์ เพศ ชาย อายุ 35 ปี พักอยู่บ้าน หมู่ 7 ต.ท่าตูมเชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี (เพื่อนร่วมงาน)27-30 เม.ย. 64 ทํางานร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี (เพื่อนร่วมงาน)1 พ.ค. 64 เริ่มมีอาการไอมีน้ำมูก2 พ.ค. 64 ทํางาน3 พ.ค. 64 ทราบว่าเพื่อนร่วมงาน (ผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี) ติดเชื้อโควัด-194 พ.ค. 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-194 พ.ค. 64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.ศรีมหาโพธิ์

รายที่ 205 อ.ศรีมหาโพธิ เพศ ชาย อายุ 57 ปี พักอยู่บ้าน หมู่ 7 ต.ท่าตูมเชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี (เพื่อนร่วมงาน)24-26 เม.ย.64 ทํางานร่วมกับ (ผู้ป่วยรายที่ 204)27-30 เม.ย.64 ทํางานร่วมกับ (ผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี)1-2 พ.ค.64 ทํางานและเริ่มมีอาการไอมีน้ํามูก3 พ.ค.64 ทราบว่าเพื่อร่วมงาน (ผู้ป่วยยืนยัน จ.ชลบุรี) ติดเชื้อโควัด-194 พ.ค 64 ไปตรวจหาเชื้อโควต-194 พ.ค.64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายที่ 206 อ.เมืองปราจีนบุรี เพศ ชาย อายุ 33 ปี พักอยู่บ้าน หมู่ 12 ต.ดงพระราม1-20 เม.ย.64 เดินทางไปปฏิบัติงาน พื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ21 เม.ย.64 พักที่บ้านพัก อ.นนทบุรี22เม.ย.64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากไปพื้นที่เสี่ยงผลไม่พบเชื้อ23-25 เม.ย.64 พักที่บ้านพัก จ.นนทบุรี27-30 เม.ย.64 กลับ จ.ปราจีนบุรี ท้างานและรับประทานอาหารในที่ทํางาน1-3 พ.ค.64 พักที่บ้านพัก จ.นนทบุรี4 พ.ค.64 มีอาการไอมาก เข้ารับการตรวจหาเชื้อโค-19 ครั้งที่ 24 พ.ค.64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายที่ 207 อ.กบินทร์บุรี เพศ ชาย อายุ 20 ปี พักอยู่บ้าน หมู่ 2 ต.กบินทร์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่173(เพื่อนบ้าน)28-29 เม.ย.64 อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนพบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 173 พูดคุย30 เม.ย.-4 พ.ค.64 อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน4 พ.ค.64 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก5 พ.ค.64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.กบินทร์บุรี

รายที่ 208 อ.กบินทร์บุรี เพศ หญิง อายุ 37 ปี พักอยู่บ้าน หมู่ 2 ต.กบินทร์เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่173(เพื่อนบ้าน)30 เม.ย.-3 พ.ค.64 อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 2074 พ.ค.64 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก5 พ.ค.64 ตรวจพบตัดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.กบินทร์บุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ รพ.ค่ายจักรพงษ์ เงียบเชียบเนื่องจากปิดทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อ และสำหรับ จ.ปราจีนบุรี ก่อนหน้านี้ มีแพทย์ผ่าตัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวม 2 นาย ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้ จึงมี แพทย์ จ.ปราจีนบุรี ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็น รายที่ 3 แล้ว