เมืองปากน้ำน่าห่วงพบติดเชื้อโควิดใหม่พุ่ง 161 รายเสียชีวิต 1 ศพ

วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 20:25 น.
เมืองปากน้ำน่าห่วงพบติดเชื้อโควิดใหม่พุ่ง 161 รายเสียชีวิต 1 ศพ
สมุทรปราการ-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานพบติดเชื้อโควิดพุ่ง 161 รายเสียชีวิต 1 รายเป็นหญิงไทยอายุ 47 ปี มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง ไตวาย

เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 161  ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 148  ราย แบ่งเป็นอำเภอเมือง 82 ราย อำเภอพระประแดง 37 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 14 ราย อำเภอบางพลี 13 ราย อำเภอบางบ่อ 1 ราย และอำเภอบางเสาธง 1 ราย

สำหรับ ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย อายุ 47 ปี มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูง ไตวาย อยู่เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันมีทั้งในและนอกพื้นที่มีจำนวน 2,167 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่ 1,438  ราย นอกพื้นที่ 729 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 497 ราย และกำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 391 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 448 ราย การคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 91,184 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,438 ราย

สำหรับ จังหวัดสมุทรปราการได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 สี คือ สีแดงคือ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สีเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบ ซึ่งทั้งสองสีช่วงนี้จำนวนเตียงค่อนข้างตึง ส่วนสีเขียว คือ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย สามารถเข้าพักรักษาได้ที่ โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospital ของรัฐและเอกชน