ปัตตานีพบผู้ป่วยโควิด3รายในการระบาดรอบใหม่

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 19:30 น.
ปัตตานีพบผู้ป่วยโควิด3รายในการระบาดรอบใหม่
ปัตตานี-ปัตตานีกำหนดพื้นที่เสี่ยงหลังเชื้อโควิด-19รอบใหม่ระบาดพบผู้ป่วยแล้ว3ราย สั่งผู้เดินทางจาก9จังหวัดต้องรายงานตัว

สถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่1เมษายน64 พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะรัง 1 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี 2 ราย กรณีการแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้จังหวัดปัตตานีได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ดังนี้

1.พื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เขตเทศบาลรูสะมิแล2.พื้นที่อำเภอหนองจิก ได้แก่พื้นที่ ม.3 ต.ตุยง 3.พื้นที่อำเภอไม้แก่น ได้แก่ พี้นที่ ม.1 ต.ไม้แก่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 จังหวัดปัตตานีจึงได้ออกคำสั่ง 2ข้อดังนี้

1.ให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯสมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครประฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี และจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ได้แก่นราธิวาสให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเวลาราชการหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

2.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน