เมืองกาญจน์ยอดติดโควิดพุ่ง!16คนสั่งปิดสถานบันเทิง14วัน

วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 16:36 น.
เมืองกาญจน์ยอดติดโควิดพุ่ง!16คนสั่งปิดสถานบันเทิง14วัน
กาญจนบุรี-คลัสเตอร์สถานบันเทิงกทม.ถึงเมืองกาญจน์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวน16ราย ครูโรงเรียนสาธิตฯแพร่เชื้อสู่นักเรียนและผู้ใกล้ชิด สั่งปิดสถานบันเทิง14วันสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังเปิดได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้เผยถึงข้อมูลสถานการณ์ โควิด -19 ของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ในพื้นที่จำนวน 16 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.ทองผาภูมิ 1 คน, อ.เมืองกาญจนบุรี 11 คน, อ.ท่าม่วง 3 คน และ อ.ไทรโยค 1 คน) (ผู้ป่วยชาย จำนวน 10 คน และผู้ป่วยหญิง 6 คน) ประกอบด้วย

รายที่ 1 ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ติดเชื้อจากสถานบริการ กทม.

รายที่ 2 ผู้ป่วยชาย อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ติดเชื้อจากสถานบริการ กทม.

รายที่ 3 ผู้ป่วยชาย อายุ 18 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2

รายที่ 4 ผู้ป่วยชาย อายุ 38 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ติดเชื้อจากร้านอาหารย่านสถานบริการ กทม.

รายที่ 5 ผู้ป่วยครูหญิง อายุ 40 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 6 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 15 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 7 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 16 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 8 ผู้ป่วยครูชาย อายุ 29 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 9 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 10 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 11 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 12 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 13 ผู้ป่วยนักเรียนชาย อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรายที่ 14 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 15 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 13 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายที่ 16 ผู้ป่วยนักเรียนหญิง อายุ 14 ปี มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซึ่งจากการสอบสวนโรคและการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อพบว่าเชื่อมโยงกับสถานบริการใน กทม. โดยเฉพาะกรณีของครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กนักเรียนและผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้

กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด 1.ผู้ติดเชื้อทั้ง 16 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา 2.ได้สั่งการมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยดูแลและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง เนื่องจากกลุ่มที่ติดเชื้อในระลอกนี้แพร่ระบาดในกลุ่มคนอายุไม่มากและกลุ่มเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเข้าสังคมหรือนัดหมายกลุ่มเพื่อนอย่างกว้างขวางและจะทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกครอบครัวในจังหวัดให้ถือปฏิบัติ โดยให้หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครอง (รวมทั้งความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน) ให้ควบคุมการเดินทางของคนภายในครอบครัวตัวเองโดยงดหรือลดการเดินทาง (ถ้าไม่จำเป็น) และพักอยู่ภายในบริเวณบ้านหรือเคหสถานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการของคนในบ้าน หากพบหรือสงสัยว่ามีอาการให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่โดยด่วน

สำหรับมาตรการเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

1.จังหวัดฯ เห็นว่าการระบาดในครั้งนี้ไม่มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดฯ จึงมีนโยบายที่จะคงสภาพทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคงดำเนินการอยู่ได้เป็นปกติ (หากไม่มีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้อง) โดยให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด

2.สำหรับสถานบริการและสถานคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จังหวัดฯ จึงมีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวจำนวน 14 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ หากมีกิจกรรมที่ต้องรวมกันจำนวนมากให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักอย่างเคร่งครัด