เทศบาลนครยะลาตรวจโควิดฟรีให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง9จังหวัด

วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลา 15:32 น.
เทศบาลนครยะลาตรวจโควิดฟรีให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง9จังหวัด
ยะลา-เทศบาลนครยะลาบริการตรวจโควิด-19ฟรี สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดรู้ผลการตรวจใน30นาที

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ จังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดบริการตรวจเชื้อ โควิด-19 ฟรี ให้แก่บุคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด: สมุทรสาคร กทม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ (ไม่มีอาการ) ฟรี โดยไม่คิดมูลค่า โดยเป็นการตรวจเชื้อ (Rapid Antigen test) และตรวจภูมิคุ้มกัน (Rapid Antibody test) เพื่อเป็นการป้องกันการให้ผลลบที่ผิดพลาด (False Negative) หากมีความเสี่ยงสูง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

"การตรวจนี้ เป็นการตรวจแบบรวดเร็ว สามารถรู้ผลได้ ภายใน 30 นาที เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในยุโรป โดยเทศบาลนครยะลา หวังว่า จะเป็นการป้องกันให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลอดจากโควิด ( Covid Free City) อีกทั้ง เป็นการป้องกัน ลูกหลาน ที่มีเจตนา กลับมารดน้ำดำหัว บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ นำเชื้อมาแพร่ ระบาด ติดต่อ บุพการี โดยไม่รู้ และไม่เจตนา"นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว