เชียงใหม่พบ264จุดความร้อน หนักสุดที่เชียงดาว ฝุ่นPm2.5กระทบสุขภาพ

วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 14:16 น.
เชียงใหม่พบ264จุดความร้อน หนักสุดที่เชียงดาว ฝุ่นPm2.5กระทบสุขภาพ
เชียงใหม่?-ประมวลภาพระดมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการดับไฟป่า เฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ พบจุดความร้อน 264จุด หนักสุดที่อ.เชียงดาวและค่าฝุ่นกระทบสุขภาพ

ปัญหาไฟป่ายังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในเชียงใหม่และภาคเหนือวันนี้เฉพาะเชียงใหม่พบจุดความร้อน 264จุดแม้น้อยแต่ก็สร้างปัญหาหมอกควันอยู่ทุกภาคส่วนระดมทั้งกำลังและเครื่องมือยุทโธปกรณ์?เข้าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ดอยสูงและผาชันเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะทางตอนเหนือไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ และติดแนวชายแดนทำให้ไม่สามารถใช้ฮ.เข้าตักน้ำดับไฟได้

ส่วนกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง อุทยานฯและป่าไม้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังลักลอบเผาใกล้ชิดโดยเฉพาะอ.สะเมิง ที่เพิ่งเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และพื้นที่ดอยสุเทพเขตเมืองและอ.แม่ริม ฮ.ฝนหลวง, กรมป้องกันฯและฮ.ทหารช่วยทิ้งน้ำจุดมีเหตุตามดอยโดยที่อำเภอสะเมิงล่าสุดทิ้งน้ำย้ำ 25 เที่ยวบิน

ศูนย์อำนวยการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ข้อมูลจาก NASA พบจุดความร้อน hotspot ประจำวันที่ 1 เมษายนรอบเช้า 264 จุด มากสุดที่อ.เชียงดาว 85จุดแม่แตง 42 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 189 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 68 จุด เขตสปก.5 เขตชุมชนและอื่น 2 จุด จำนวน 14 อำเภอ 3 ตำบล?และยังเห็นชัดเจนว่าฝั่งประเทศ?เพื่อนบ้านมีการเผาเพิ่มสูงมากจึงเสี่ยงเกิดหมอกควันลอยมาปกคลุมซึ่งได้รับรายงานว่าพื้นที่จ.เชียงรายเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว

ด้านกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และอุทยานฯ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง เขตดอยสุเทพอำเภอเมือง และแม่ริม และอำเภอแม่แตง คงเข้าออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาป่าทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ทั้ง 4 จุดหลักของกรมควบคุมมลพิษยังเกินค่ามาตรฐานที่ 78-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบค่าฝุ่นPM2.5 มากที่สุดพื้นที่รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ