ประธานกกต.ตั้งเป้าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลร้อยละ80

วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 13:54 น.
 ประธานกกต.ตั้งเป้าประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลร้อยละ80
กาญจนบุรี-ประธานกกต.ตรวจสอบความเรียบร้อยเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล พบเหตุร้องเรียนทุจริตทั่วประเทศ 255 เรื่อง เฉพาะพื้นที่กาญจน์ 6 เรื่องทั้งเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.64 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และที่อาคารปฏิบัติงานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากแพรก จ.กาญจนบุรีโดยมีนายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายสมยศ บุญทาน รอง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีและกกต.ประจำเทศบาลเมืองกาญจนบุรนำพาตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์

นายอิทธิพร กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาการมอบอุปกรณ์และการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 40 นาทีก็แล้วเสร็จ จึงแสดงให้เห็นว่า กปน.มีความเข้าในในบทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการดำเนินการในภาพรวมจึงเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี รายงานว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา จำนวน 6 เรื่อง โดย 1 เรื่องเป็นของเทศบาลเมือง เกี่ยวกับเรื่องการให้เงิน อีก 5 เรื่องเป็นของเทศบาลตำบล มีทั้งเรื่องให้เงิน หาเสียงหลอกลวง และการจัดงานมหรสพ

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พบว่า มีเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ เข้ามาจากทั่วประเทศ รวมแล้วจำนวน 255 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 63 ในวงเล็บต่างๆ มีทั้งให้เงิน ให้ของ หลอกลวง ใส่ร้ายและจัดมหรสพ ซึ่งมีครบหมดทุกเรื่อง ทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสให้ กกต.ทราบที่สายด่วนหมายเลข 1444 หรือสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด