เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้บุคลากรด่านหน้าในจ.สมุทรสาคร159ราย

วันที่ 28 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 น.
เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้บุคลากรด่านหน้าในจ.สมุทรสาคร159ราย
สมุทรสาคร-รมว.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-10 ให้บุคลากรด่านหน้าในจ.สมุทรสาคร 159 ราย รองผู้ว่าฯประเดิมคนแรก ยันวัคซีนที่นำมาฉีดปลอดภัยทุกเข็ม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเป็นประธานในการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจ.สมุทรสาคร โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯสมุทรสาครเป็นรายแรกของย.สมุทรสาครในการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ ยังมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้แทนแม่ค้าในตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน

จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน -19 ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ จุดที่ 1 จุดลงทะเบียน วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุด 3 ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเซ็นยินยอมในการฉีดวัคซีน การสแกน LINE หมอพร้อม จุดที่ 4 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล/รับใบนัด จุดที่ 6 จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที จุดที่ 7 วัดความดันโลหิต/ตรวจสอบรับใบนัด รวมไปถึงจุดที่ 8 จุดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้จะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้มาสังเกตการณ์และให้กำลังใจผู้ที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ.สมุทรสาครซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีนเพื่อทำให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ วัคซีนที่นำมาฉีดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นวัคซีนของบริษัทซิโรแวค ผลิตในประเทศจีน สำหรับจ.สมุทรสาครเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องรีบจัดหาวัคซีนเข้ามาเพื่อรองรับสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค และในเดือนมี.ค.นี้จะมีวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเข้ามาอีก 8 แสนโดส เดือนเมษายน อีก 1 ล้านโดส หลังจากนั้นจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา

สำหรับ ขั้นตอนการและกระบวนการผลิตวัคซีนเป็นไปตามความคาดหมาย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนท์เป็นผู้ผลิตได้ผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานทุกขั้นตอน สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนทุกโดสที่นำมาฉีดให้ประชาชน มีมาตรฐานสูง เป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการแพทย์ทั่วโลก ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและตรวจสอบกระบวนการผลิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉะนั้นยืนยันได้ว่าจะไม่มีวัคซีนที่เป็นอันตราย

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร