สมุทรปราการช็อคเพิ่งประกาศคลายล็อกเจอโควิดเพิ่ม20ราย

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 15:53 น.
สมุทรปราการช็อคเพิ่งประกาศคลายล็อกเจอโควิดเพิ่ม20ราย
สมุทรปราการ-สสจ.สมุทปราการเจอผู้ป่วยโควิด-19เพิ่ม20รายหลังประกาศคลายล็อกมาตรการ เร่งค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 20 ราย แยกเป็น

อำเภอบางพลี 8 ราย พบโดยการค้นหาเชิงรุก 7 ราย สัญชาติเมียนมา อยู่ระหว่างการสอบสวน และเป็นผู้มีประวัติเสี่ยงเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย 1 ราย สัญชาติไทย อยู่ระหว่างการสอบสวน

อำเภอบางบางบ่อ 10 ราย พบโดยการค้นหาเชิงรุกทั้ง 10 ราย โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2 ราย สัญชาติเมียนมา 8 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน

อำเภอเมือง 2 ราย เป็นผู้มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย สัญชาติไทย อยู่ระหว่างการสอบสวน กับพบโดยการค้นหาเชิงรุก 1 ราย สัญชาติไทย อยู่ระหว่างการสอบสวน

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (29ม.ค.64) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10 ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดซึ่งอยู่ในสถานการณ์ควบคุมได้ จึงพิจารณามาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับสถานที่ สถานประกอบการ หรือกิจกรรม และกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 จะออกเป็นประกาศเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตบางอย่างได้

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. สมุทรปราการ พบผู้ป่วยรายใหม่...

โพสต์โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2021