เมืองพัทยาเร่งนำสายไฟถนนวอล์คกิ้งสตรีทลงใต้ดินช่วงปลอดนักท่องเที่ยว

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 21:46 น.
เมืองพัทยาเร่งนำสายไฟถนนวอล์คกิ้งสตรีทลงใต้ดินช่วงปลอดนักท่องเที่ยว
ชลบุรี-คิกออฟ 1 ก.พ.นำสายไฟลงดินถนนวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ตามโครงการแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่กำหนดแล้วเสร็จปี 2564 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 kv และระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในโครงการถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยมี นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และผู้ประกอบการในพื้นที่ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ เข้าร่วมหารือรับฟังแนวทางการก่อสร้าง

นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามที่มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟ ฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ และเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ และระยะเวลาการแก้ไขให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่ ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นมีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 หน้าวัดชัยมงคล และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 บริเวณวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ ด้วยงบประมาณการลงทุนรวม 3,134 ล้านบาท

ด้าน นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า เปิดเผยว่า แผนงานการนำสายไฟลงดินบนถนนแนวโครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ นั้น ซึ่งถือเป็นการนำสายไฟลงดินเป็นเส้นทางที่ 6 จาก 9 เส้นทาง โดยการดำเนินการเป็นลักษณะนำสายไฟฟ้ารวมทั้งระบบสื่อสารร้อยสายไปกับท่อระบายน้ำขงเดิมขนาด 1.60 เมตรของเมืองพัทยาที่จัดทำไว้เป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประ โยชน์ จึงได้หารือร่วมกับเมืองพัทยาในการแก้ไขแบบแปลนที่จะใช้ท่อดังกล่าวดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการเปิดผิวจราจรตามแบบการก่อสร้างเดิมได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการยังจำเป็นต้องมีการเปิดผิวทางเท้าและการร้อยสายที่อาจต้องปิดการจราจรและจัดการเป็นช่วงๆเนื่องจากถนนมีความคับแคบประมาณ 5-8 เมตรเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการก่อสร้างบ่อพักจำนวน 41 บ่อตลอดแนวถนน ก่อนจะทำการติดตั้งตู้มิเตอร์เพื่อจ่ายกระแส ไฟขนาดตู้ 50 ซม.x5 ซม.x1.5 เมตร ในทุกระยะ 16 เมตรตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่งรวมประมาณ 100 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้จะสามารถจ่ายกระแสไฟให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคได้จำนวน 4 ราย ซึ่งกรณีการติดตั้งตู้นั้นจะมีการลงพื้นที่กำหนดจุดร่วมกับประกอบการเพื่อหลีกเลี่ยงการบดบังทัศนียภาพของสถานประกอบการ แต่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ในระยะบวกลบไม่เกิน 2 เมตรเท่านั้น โดยขั้นตอนการทำงานทั้งหมดน่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 9-10 เดือน จากนั้นจึงจะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก ขณะที่เมืองพัทยาก็จะเข้าไปคืนสภาพให้เหมือนเดิมรวมทั้งการออกแบบและจัดตั้งงบประมาณและปรับปรุงทัศนียภาพของโครงการให้สวยงามเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีทส่วนใหญ่เห็นด้วยในการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยากำลังติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่สถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามคงจะต้องมีการประชุมร่วมเพื่อดูแบบและกำหนดจุดการติดตั้งตู้มิเตอร์ให้เหมาะสม รวมทั้งการร่วมพิจารณาการออกแบบปรับทัศนียภาพร่วมกับเมืองพัทย