แพทย์ มช.ยันไม่มีบุคลากรในคณะติดเชื้อโควิดและผลตรวจเป็นลบ

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
แพทย์ มช.ยันไม่มีบุคลากรในคณะติดเชื้อโควิดและผลตรวจเป็นลบ
เชียงใหม่ - แพทย์?มช.แถลงไม่มีบุคลากรทางการทางแพทย์ติดเชื้อโควิดหลังสัมผัสผู้ป่วยช่วงปีใหม่และผลตรวจทั้ง9คนเป็นลบ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวยืนยันในแถลงการของคณะแพทยศาสตร์?ว่า ตามที่มีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 9 ราย ได้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ทำการสอบสวนโรคและให้บุคลากรทั้ง 9 ราย มีการแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นที่เรียบร้อยตามกระบวนการแล้ว รวมถึงได้ทำการตรวจ nasopharyngeal swab เพื่อหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในวันที่ 3-5 หลังการสัมผัส โดยได้ทำการตรวจแล้วทั้งหมด 9 ราย ผลปรากฏว่า เป็นลบทั้ง 9 ราย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมโรด Covid-19 โดยเร็ว และยื่นยันว่า ไม่มีบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ติดเชื้อตามมี่มีการส่งข้อมูล ทางโซเชียลอย่างแพร่หลายขณะนี้ แต่อย่างใด จึงขอให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้ใช้บริการโรงพยาบาลทุกคน มีความมั่นใจในการรับบริการ และทางโรงพยาบาลมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่างเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุขต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต่อกันขณะนี้จึงเป็นเท็จและเป็นความผิดตามกฎหมายด้วย