ปทุมธานีเร่งคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 19:38 น.
ปทุมธานีเร่งคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ปทุมธานี-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวตลาดสุชาติ รังสิต พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พ.อ.สำเร็จ เนียมศรี พ.อ.พยุงศักดิ์ กรีเงิน กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดคัดกรองตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณตลาดสุชาติ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 27 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายธนวุฒิ ไกรว่อง ปลัดอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

ทั้งนี้ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรอง ตรวจสอบประวัติผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและตรวจหาเชื้อ โดยตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวจำนวน 176 ราย มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (high list) จำนวน 85 ราย และให้สังเกตอาการที่บ้านจำนวน 91 ราย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่านมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น ได้แยกพื้นที่เสี่ยงหรือคนกลุ่มเสี่ยงออกต่างหากจากกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือที่เรียกว่าล็อกดาวน์กลุ่มเสี่ยง ก็คือล็อกดาวน์กลุ่มแรงงานต่างด้าวกับคนที่ทำงานกับแรงงานต่างด้าว สิ่งหนึ่งที่ได้เน้นย้ำเสมอต้องถือว่าให้ปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวตามหลักมนุษยธรรม และไม่ไปตั้งข้อรังเกียจเขาเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจให้ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นที่จะต้องแยกหรือจำกัดพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้คิดว่าการควบคุมโรคจะเป็นไปตามที่ตั้งแนวทางไว้ ให้ทุกคนปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯปทุมธานี ยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดูแลป้องกันตนเองด้วย เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน และขอให้เชื่อฟังมาตรการของรัฐ จังหวัดปทุมธานีทำเองทั้งหมดไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่าย สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องดูแลตนเองให้ดีที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และให้สังเกตอาการตนเองหากพบว่าผิดปกติ หรือสงสัยจะติดเชื้อให้รีบไปพบแพทย์ทันทีหรือสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง และต้องใส่หน้ากากอยู่เสมอ เว้นระยะห่างทางสังคมด้วย ขอให้ระมัดระวังไม่ประมาท ดูแลป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนมีความเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐ และขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายโดยเร็ว