บิณฑ์ - เอกพันบุกเลยร่วมกิจกรรมกลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบัน

วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 20:15 น.
บิณฑ์ - เอกพันบุกเลยร่วมกิจกรรมกลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบัน
เลย-บิณฑ์ - เอกพัน ร่วมกิจกรรมกลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบัน ยันไม่ต้องการโตมตีใคร และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดยนายอาณัติ ช้างอินทร์ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคีชาวจังหวัดเลย เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายบิณฑ์ และ นายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมนี้ กลุ่มคนไทเลยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จาก 14 อำเภอ ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ได้นัดรวมตัวกันที่บริเวณ วงเวียนน้ำพุ ทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย

จากนั้นได้เดินขบวนไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อประกาศแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายบิณฑ์ และนายเอกพัน บรรลือฤทธิ์ เดินนำขบวน พร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รวมถึงธงชาติ ตลอดการเดินขบวน และเมื่อเดินเท้าถึง

นายอาณัติ ช้างอินทร์ ได้ขึ้นเวทีกล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมอ่านแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ และได้มอบเอกสารแถลงการณ์ให้กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อแสดงเจตนารมณ์ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย ร่วมรับมอบ

จากนั้น นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวไทเลย โดยระบุว่า วันนี้เราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมยืนยันไม่ต้องการโจมตีใคร และไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ส่วนที่ลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อต้องการปกป้องสถาบัน โดยไม่ให้กระทบกับทางมูลนิธิ และหากทำภารกิจปกป้องสำเร็จจะกลับไปทำหน้าที่เดิม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาแสดงพลังร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ภายหลังการพูดคุย กลุ่มคนไทเลยฯ ได้ร่วมร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง

เครดิตภาพ ข่าว https://thainews.prd.go.th/