ป.ป.ช.สุ่มตรวจโครงการอาหารนร.2โรงเรียนดังโคราชไม่พบทุจริต

วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 14:16 น.
ป.ป.ช.สุ่มตรวจโครงการอาหารนร.2โรงเรียนดังโคราชไม่พบทุจริต
นครราชสีมา-ป.ป.ช.บุกตรวจสอบ 2 โรงเรียนใหญ่ในโคราชเช็คละเอียดโครงการอาหารกลางวันนักเรียนไม่พบวี่แววการทุจริตโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวสอบ โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยตรวจสอบ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโรงเรียนครบุรีวิทยาและโรงเรียนบ้านแชะ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ อ.ครบุรี ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โครงการอาหารกลางวันของทั้งสองโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบการประกอบอาหารและแม่ครัว ยังไม่พบขั้นตอนที่ผิดปกติ หรือส่อไปในทางทุจริตแต่อย่างใด

นายปริญญา เปิดเผยว่า การออกสุ่มตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในเขตรับผิดชอบ ถือเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสุ่มตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างที่เคยมีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ การสุ่มตรวจสอบส่วนใหญ่ จะไม่พบการกระทำความผิด เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่จะตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการร้องเรียนจะมาจากบุคคลภายในโรงเรียนเองเพราะจะรู้ความเคลื่อนไหวและขั้นตอนการทุจริตเป็นอย่างดี แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นนี้เข้ามา

ทั้งนี้ แม้จะยังไม่พบมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่ทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาก็จำเป็นที่จะต้องออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้อีก นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมามาตรวจสอบแล้ว ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งด้วย