สร้างประติมากรรมดอกบัว 100 ปีเมืองปทุมธานีปั้นป็นแลนด์มาร์คใหม่

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 20:52 น.
สร้างประติมากรรมดอกบัว 100 ปีเมืองปทุมธานีปั้นป็นแลนด์มาร์คใหม่
ปทุมธานี-พ่อเมืองปทุมฯจับมือศิลปินแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงสรรค์สร้างประติมากรรมดอกบัว 100 ปีเมืองปทุมธานี สร้างป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจังหวัดปทุมธานี “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี น.ส.ธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นายเดชา วราชุนศิลปินแห่งชาติ นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

ดร.พินิจ เปิดเผยว่า ประติมากรรมดอกบัว 100 ปีเมืองปทุมธานี ก่อกำเนิดขึ้น จากความต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นสื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานี โดยพยายามกำหนดคุณค่าและสัญลักษณ์สำคัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเมืองในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม มีสถานที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีอนาคตที่สดใสเบ่งบานร่วมกัน สนับสนุนเผยแพร่แนวคิดงานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีผ่านผลงานงานศิลป์ของศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมให้ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี ที่สำคัญแห่งนี้ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญและทรงคุณค่าของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ การสร้างแลนด์มาร์คและยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแนวทางการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมืองอีกด้วย ตามความเชื่อในวัฒนธรรมของชาวไทยที่ฝังรากลึกมาแต่โบราณกาลนั้น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี ความสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณค่า เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ โชคดี สามัคคี ปลอดภัย และเป็นสิ่งอันเป็นมงคล เพราะดอกบัวมีรูปลักษณ์งดงาม มีกลิ่นหอม สะอาดผุดผ่องกลางน้ำใส แม้จะแทงยอดขึ้นจากโคลนตม เติบโตชูก้านดอกเหนือผิวน้ำ แต่ดอกบัวก็ไม่เปื้อนดิน ไม่เปียกน้ำ หรือไม่แปดเปื้อนมลทินใดๆ

อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการสรรค์สร้าง “ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี” เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี โดยปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า นาม “เมืองประทุมธานี” มีที่มาจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อคราวเสด็จฯ และได้รับบัวจากชาวมอญ ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 11 จ.ศ. 1177 อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกเป็นจำนวนมากจึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม สำหรับ ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปีถือว่าเป็นประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทย ที่มีศิลปินแห่งชาติ รวม13 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อแผ่นดิน

นายศราวุธ ดวงจำปา กล่าวว่า ได้คุยกับอาจารย์วิโชค มุกดามณี (ก่อนที่อาจารย์วิโชคจะถึงแก่กรรม) อาจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ และ ดร.พินิจจะสร้างงานศิลปะ 100 ปีเมืองปทุมธานี ศิลปินก็ตื่นเต้น โดยมีศิลปินแห่งชาติรับเชิญมาหลายท่าน ตนได้มีโอกาสดูแลเกือบทั้งหมด โดยใช้ดอกบัวเป็นตัวหลักและลูกแก้วทั้ง 12 ลูกให้ศิลปินแห่งชาติท่านได้สร้างสรรค์ศิลปะตามจินตนาการของแต่ละท่าน โดยมีเนื้อหาของความเป็นเมืองปทุมธานี ครบรอบ 100 ปี เป็นดอกบัวตูมกำลังจะผลิบาน โดยลูกแก้วทั้ง 12 ลูกเปรียบเสมือนกาลเวลาเป็นนาฬิกาบอกความเป็นมาของเมืองปทุมธานี และมีปลาตะเพียน เงินตะเพียนทอง อยู่รอบๆประติมากรรมชิ้นนี้ด้วย ถือว่าเป็นงานประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทย ที่เป็นงานโมเดิร์นอาร์ทที่ร่วมจินตนาการและประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปินแห่งชาติ