พช.เมืองคอนตีปี๊บ"เขา ป่า นา เล"ชูประเพณีวิถีท้องถิ่นอัตลักษณ์โดดเด่น

วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 12:13 น.
พช.เมืองคอนตีปี๊บ"เขา ป่า นา เล"ชูประเพณีวิถีท้องถิ่นอัตลักษณ์โดดเด่น
นครศรีธรรมราช-พช.ตีปี๊บ“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” นำชม 10 ชุมชน 8 อำเภอ เขา ป่า นา เล สัมผัสธรรมชาติ ประเพณีวิถีท้องถิ่น อัตลักษณ์โดดเด่น เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ในกลุ่มจังหวัด จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ 10 ชุมชน 8 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคีรีธรรม ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

นายศิริพัฒ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เน้นการใช้ทุนชุมชนเป็นต้นทุน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายงดงามของชาวบ้านตลอดจนได้สัมผัสศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมการสร้างรายได้จากสินค้าและกิจกรรมภายในชุมชน โดยจ.นครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าเขา ทุ่งนา น้ำตก และสายน้ำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี เป็นการท่องเที่ยวที่สามารถนอนพักค้างคืนในหมู่บ้านได้ ซึ่งจ.นครศรีธรรมราชมีโฮมสเตย์ไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังได้อุดหนุนสินค้าโอทอปเด่นดังของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

"ขอให้สื่อช่วยนำข้อมูลไปช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของชุมชนจ.นครศรีธรรมราช ไปสู่สาธารณชน โดยให้สื่อมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพื่อความเข้มแข็งของจังหวัดและของประเทศได้อีกทางหนึ่ง” ผวจ.นครศรีธรรมราชกล่าว

ด้าน นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราชมีชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน รวม 82 ชุมชน ซึ่งคัดเลือกมา 10 ชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 4 โซนคือ เขา ป่า นา เล รวมทั้งมีนักเล่าเรื่องชุมชนคอยให้ข้อมูลแนะนำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และอาหารพื้นถิ่น ความโดดเด่นของแต่ละชุมชน โดยชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีนับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ กระจายรายได้ให้ครอบคลุมสู่สมาชิกในชุมชนผ่านกิจกรรมบริการและสินค้าชุมชนที่มีความแตกต่างและมีอัตลักษณ์ซึ่งมีเสน่ห์ความน่าประทับใจที่ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรทุนชุมชนอย่างแท้จริง

ขณะที่ นางสายชล รักกำเหนิด นักเล่าเรื่องชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน อ.ชะอวด กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สู่ชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ภายในหนึ่งวันนอกจากนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่แล้ว ยังจะได้ร่วมกิจกรรมเดินชมป่าศึกษาธรรมชาติ นำกล้าไม้ลอดถ้ำไปปลูกบนต้นน้ำ ก่อนจะกลับมาชิมสำรับพื้นถิ่นจากปิ่นโตชาวบ้านที่นำมาบริการนักท่องเที่ยว โดยความพิเศษคือวันนั้นชาวบ้านกินอะไร ก็จะจัดสำรับกับข้าวอย่างเดียวกันใส่ปิ่นโตมาให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มหนำสำรับชาวบ้านด้วย ส่วนนี้ทำให้ทุกบ้านมีรายได้อย่างทั่วถึง

สำหรับ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 10 ชุมชน จาก 8 อำเภอ ในจ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 1.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ้านควนป้อม ต.เคร็ง อ.ชะอวด 2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด 3.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะขาม ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง 4.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง 5.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน 6.ชุมชนบ้านหูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน 7.ชุมชนบ้านคีรีธรรม ต.กำโลน อ.ลานสกา 8.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี 9.ชุมชนบ้านนาใน ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม และ 10. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช

บทความแนะนำ