เมืองนครจัดพิธีแห่หมรับ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบยิ่งใหญ่

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 12:07 น.
เมืองนครจัดพิธีแห่หมรับ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบยิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช-พิธีแห่หมรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร จัดยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวร่วมจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 16ก.ย.63 ที่ถนนราชดำเนิน หน้าสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีแห่หมรับ และประกวดหมรับ ชิงรางวัลหมรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระมหากนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ งานที่ยิ่งใหญ่ของ จ.นครศรีธรรมราช โดยทุกภาคส่วนจัดรถหมรับกันอย่างสวยงามมาร่วมพิธีจำนวนมาก แห่จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสมโภช

ทั้งนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดพิธีแห่หมรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี จ.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ซึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว และความรักสามัคคีในหมู่คณะ

สำหรับพิธีแห่หมรับ หรือสำรับเป็นพิธีบุญยิ่งใหญ่ที่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 97 มีการนำหมรับเข้าวัดเพื่อเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ส่งตายายกลับภพภูมิในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ย.63) ซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบ ตามความเชื่อ ในขณะที่บรรยากาศของพิธีแห่หมรับเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากที่มาชมขบวนหมรับที่สวยงาม

สำหรับในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ มีคติความเชื่อว่า ในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะกลายเป็น “เปรต” จะได้รับการปลดปล่อยบรรเทาโทษกลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อรับผลบุญที่ลูกหลานร่วมกันประกอบพิธี หลังจากนั้นในวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบก็จะกลับภพภูมินำเป็นเสบียงบุญที่ลูกหลานทำไปให้ไปบรรเทาโทษ ซึ่งเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการใช้ชีวิตในคราวเป็นมนุษย์ให้ทำความดีละเว้นความชั่วนั่นเอง

บทความแนะนำ