3 เกาะเมืองตราดกวาด 328 ล้านทุบสถิติรายได้ช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 15:11 น.
3 เกาะเมืองตราดกวาด 328 ล้านทุบสถิติรายได้ช่วงเข้าพรรษา
ตราด-เงินสะพัดกว่า 328 ล้านช่วงหยุดยาว 4 วัน นักท่องเที่ยวทะลักเกาะช้าง,เกาะกูดและเกาะหมากกว่า 36,500 คน สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 25-28 ก.ค.มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจ.ตราด โดยเฉพาะ 3 เกาะหลักของจังหวัดคือ เกาะช้าง ,เกาะหมาก และเกาะกูด มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 คน เพิ่มจากช่วงวันหยุด 4 วันช่วงต้นเดือนประมาณ 5% ส่งผลให้มีรายได้เข้า จ.ตราดกว่า 300 ล้านบาท โดยร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเกาะช้างจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด เนื่องจากสะดวก และใกล้ฝั่ง

ทั้งนี้ ปัจจัยเสริมที่ทำให้นักท่องเที่ยวมา จ.ตราดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก รัฐบาลได้กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้องพัก ค่าเข้าชม และค่าอาหาร ซึ่งมีส่วนช่วยได้มาก ขณะที่ จ.ตราด มีธรรมชาติสวยงาม ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 ในระยะที่ผ่านมา เป็นเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ รัฐบาลควรจะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในแต่ละจังหวัด อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบโรงแรมทั้ง 3 เกาะ พบว่า เกาะกูด มีนักท่องเที่ยวประมาณ  11,000 คน จากจำนวนโรงแรม 66 แห่ง และจำนวนห้อง 1,360 ห้อง เกาะหมาก มีจำนวน 3,500 คนจากจำนวนโรงแรม 43 แห่ง จำนวน 700 ห้อง และเกาะช้างมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 22,000 คน จากจำนวนโรงแรม 276 แห่ง มี 7,796 ห้อง  รวมทั้งสิ้น 36,500 คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคืน 3,000 บาท (3 คืน) มีรายได้ราว 328,500,000 บาท  ทั้งนี้รายได้ช่วงเข้าพรรษา จ.ตราด มีเงินรายได้ราว 261,000,000 บาท