สั่งพักงานอธิการบดีม.ราชภัฎเมืองคอน-ตั้งทีมชำระหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ

วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 20:30 น.
สั่งพักงานอธิการบดีม.ราชภัฎเมืองคอน-ตั้งทีมชำระหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณ
นครศรีธรรรมราช- สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเมืองคอนสั่งพักงาน"ฆนัท ธาตุทอง"อธิการบดี ตั้งทีมตรวจสอบหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณที่เหลือทั้งหมด

หลังจากเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณอายุนับร้อยปีจำนวนมากจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยข้อมูลที่ปรากฏพบว่าอาจมีการสูญหายมากถึงกว่า 1 พันเล่ม ขณะตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเพิ่มถูกระบุว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ก่อเหตุโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขอหมายจับ

ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่า ได้มีการสั่งพักการปฏิบัติงานของอธิการบดีแล้ว ทำให้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ มีเพียงเจ้าหน้าที่และบุคลากรบางส่วนที่ทำหน้าที่เวรประจำวันหยุดอยู่รักษาการ ส่วนการพักการปฏิบัติหน้าที่ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากนายวิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผ่านทางโทรศัพท์ว่า

“ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ 16 ต่อ 2 เสียง ให้พักการปฏิบัติหน้าที่ของนายฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ส่วนสาเหตุที่ถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ คือ 1.พฤติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 2.มีข้อร้องเรียนจำนวนมากในหลายประเด็นด้วยกัน”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจรกรรมหนังสือบุดโบราณในมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ นายวิชัยกล่าวว่าเพียงว่าเรื่องนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมศิลปากร พร้อมทั้งจัดตั้งทีมเข้าตรวจสอบหนังสือบุดที่ยังเหลือทั้งหมดพร้อมทั้งชำระทะเบียนและเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาแปลความอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนการจัดตั้งศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งขึ้นในพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้สนับสนุนและประสานงานในการติดตามขอรับหนังสือบุดคืนจากผู้ครอบครองเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีผู้แจ้งความประสง 2 รายจากจากจังหวัดจอนแก่น และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเข้าสู่การรับหนังสือกลับมาโดยยืนยันว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับคดีและผู้ส่งคืนจะไม่เกี่ยวข้องใด

นอกจากนี้พระครูเหมเจติยาภิบาล หนึ่งในพระเถระที่ร่วมก่อตั้งศูนย์นี้ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีการแจ้งคืนมายังศูนย์อีก 3 รายจากต่างจังหวัด โดยจะส่งผ่านระบบขนส่งช่องทางหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เดินทางมาถึงจะถูกเก็บไว้เข้าในที่ปลอดภัยทันที จากนั้นจะมีกรรมการมาร่วมเปิดและตรวจสอบ ส่วนชื่อผู้ส่งจะถูกทำลายทิ้ง และยินดีที่จะรับหนังสือที่อยู่ในความครอบครองทั้งหลายล้วนแล้วทราบดีว่าที่มาของหนังสือที่ได้ไปครอบครั้งนั้นไม่ชอบด้วยศีลธรรม และกฎหมายจึงเร่งขอบิณฑบาตกลับคืนสู่แผ่นดินนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสมบัติของชาติศาสนาต่อไป.

บทความแนะนำ