ชุดชป.จับราษฎรบุกรุกป่าเขาค้อยึดที่ดิน10ไร่เศษคืน

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 08:15 น.
ชุดชป.จับราษฎรบุกรุกป่าเขาค้อยึดที่ดิน10ไร่เศษคืน
เพชรบูรณ์-ชุดชป.จับราษฎรบุกรุกป่าสงวน"รร.เกษตรอินทรีย์เขาค้อ"กองทัพภาค3ขอใช้ ยึดที่ดิน10ไร่เศษคืนหลวง

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ นายสมชาย ฉิมแย้ม หัวหน้าฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคเหนือ/หน.นปพ.เขาค้อ ร่วมกันตรวจสอบบริเวณพื้นที่พื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 (กองพลทหารม้าที่ 1) ใช้เป็นพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อ ตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและปลูกพืชเกษตรโดยไม่ได้รับอนุญาต พบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเขาย่าด้านทิศตะวันออก ติดทางหลวงหมายเลข 1158 ท้องที่บ้านเขาย่า หมู่ 1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ ได้มีบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ ไถพรวนและปลูกพืชเกษตร

เจ้าหน้าที่ทหารโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อฯแจ้งว่า บริเวณนี้เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตโรงเรียนฯ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกองทัพภาคที่ 3 ให้จัดตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์เขาค้อตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพราษฎรตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และบริเวณพื้นที่ตรวจสอบเป็นที่ทำกินของนายสุวรรณ เนตรแสงสี ราษฎรต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ ซึ่งได้เข้ามาทำกินเมื่อพ.ศ.2560 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้นายสุวรรณมายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกพืชผัก ข้าวไร่ฯ ของโรงเรียนฯ แต่นายสุวรรณไม่ยินยอมยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยังคงยึดครองพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอันขัดต่อหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของโรงเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งให้รื้อถอนไม้ยืนต้นหลายครั้งแต่ยังคงฝ่าฝืนยึดถือครองครองพื้นที่ต่อจนคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 ก.ค.เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ได้รับแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งได้ปรากฏนายสุวรรณ เนตรแสงสี มานำชี้ขอบเขตพื้นที่ครอบครองและอ้างว่าเป็นพื้นที่ทำกินของตนเอง เจ้าหน้าที่ได้รังวัดค่าพิกัดพื้นที่นำชี้ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) จำนวน 7 จุด เนื้อที่ 10-2-36 ไร่ ไปมาตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 3 ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรฯ ป่าหมายเลข 22 ในปี พ.ศ.2520 จนส่งคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กรมป่าไม้ในปี พ.ศ.2562 แต่กองทัพภาคที่ 3 (กองพลทหารม้าที่ 1) ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่อบางส่วนรวมทั้งพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ฯด้วย