"ตราด" เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 มิ.ย.นี้

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 17:30 น.
"ตราด" เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว 1 มิ.ย.นี้
คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตราด เห็นชอบ เปิดรับคนนอกและนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัด หลังปิดเมืองเกือบ 2 เดือน ป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 63 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด มีายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยในที่ประชุมมีวาระการพิจารณาและหารือหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดได้ ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้จังหวัดตราดเปิดรับบุคคลภายนอกให้เดินทางเข้าจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ออกประกาศก่อนหน้าที่ และจะทำให้วันที่ 1 มิ.ย. 63 นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ประชาชนจังหวัดตราด สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้แล้ว หลังจังหวัดตราด มีมติปิดเมืองห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้าจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 4 เม.ย.63 เพื่อลดการเคลื่อนย้ายประชากรและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการเปิดเมืองของจังหวัดตราดในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการการผ่อนคลายระยะที่สาม ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 แต่ด่านคัดกรองบริเวณด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามปกติเหมือนเดิม แต่ลดกำลังเจ้าหน้าที่และลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ที่เดินทางมาจากจากจังหวัดเสี่ยงจะมีการเก็บประวัติผู้ที่เดินทางเหมือนเดิม แต่ยังเข้าจังหวัดตราดได้ ส่วนด่านบ้านนาแกลง ต.ประณีต อ.เขาสมิง ด่านบ้านคลองลึก ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ยกเลิกด่านคัดกรอง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดตราด จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดตราด รวมไปถึงสถานประกอบการให้ใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ หากเกิดการตรวจพบมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมโรคและการสอบสวนโรคให้มีความรวดเร็วมากที่สุด ส่วนคำสั่งจังหวัดตราด ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาจังหวัดตราด วันนี้จะออกคำสั่งยกเลิกต่อไป