ข่าวดี!ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในจ.ภูเก็ต

วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 12:54 น.
ข่าวดี!ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มในจ.ภูเก็ต
ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแจ้งข่าวดีไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มและไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนรายที่ติดเชื้อเดิม 12 รายกำลังรักษาพยาบาลทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ตข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 226 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 210 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 12 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,766 ราย (รายใหม่ 26 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 26 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 12 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 14 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,740 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,801 ราย (พบเชื้อ 226 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,766 ราย (พบเชิ้อ 188 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้มีการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งให้เปิดกิจการสถานที่ ค้าขาย รวมทั้งร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยที่ขายอาหารในตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ไม่ให้สัมผัสอาหารสดโดยตรง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง เช่น ให้ใส่เงินในตะกร้า และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง รวมทั้งห้ามนำบุตร-หลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด