พช.เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกเป็นคลังอาหารช่วงวิกฤตโควิด

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 15:31 น.
พช.เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกเป็นคลังอาหารช่วงวิกฤตโควิด
นนทบุรี-กรมการพัฒนาชุมชนจับมือบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนทั้ง 76 จังหวัดไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เพื่อร่วมกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มปฏิบัติการโครงการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.โดยบริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดงให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งสิ้น 45,600 ซอง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปลูกในครัวเรือน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ประชาชนทั้งประเทศเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความ พอมี พอกิน พอใช้ สอดรับกับการมีสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะว่างงาน เศรษฐกิจตกต่ำ คนทำงานในเมืองกลับไปอยู่บ้าน

ทั้งนี้ จึงยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรณรงค์ปลูกผักสวนครัวให้เห็นผลโดยเร็ว เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีอาหารเป็นยาวิเศษ แทนที่จะเป็นยาพิษจากสารเคมี ช่วยลดรายจ่ายของครอบครัว และยังเป็นกิจกรรมของคนในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันแล้วก่อให้เกิดความรักสามัคคีอย่างดีด้วย โดยให้เริ่มที่ตัวข้าราชการ พช.แล้วต่อยอดไปเชิญชวนผู้นำในจังหวัด ในชุมชน ให้มาทำเป็นแบบอย่าง

"โชคดีที่บริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักหลายร้อยชนิด ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันที่อยากเห็นประชาชนมีความสุข มีคลังอาหารเก็บไว้บนพื้นดิน จึงได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดงให้แก่กรมฯ ทั้งสิ้น 45,600 ซอง เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตเป็นอาหารแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่กำลังรณรงค์ต่อไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนบริษัทมอบเมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง แก่กรมฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตร อยู่ในตลาดเมล็ดพันธุ์มามากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ดังนั้นจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขปลูกได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ประชาชนในประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤต