กาฬสินธุ์สั่งปิดโรงแรมชั่วคราวให้ทำแผนคุมโควิด-19ก่อนเปิดบริการ

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 14:52 น.
กาฬสินธุ์สั่งปิดโรงแรมชั่วคราวให้ทำแผนคุมโควิด-19ก่อนเปิดบริการ
กาฬสินธุ์ - ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ปิดโรงแรมทุกประเภทชั่วคราว จะเปิดบริการได้ต้องทำแผนสกัดคุมโควิด-19ก่อน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้ออกคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ปิดโรงแรมทุกประเภท เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดบริการต่อได้ มีผลวันที่ 8 เมษายน 2563 หากโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน มีความประสงค์จะเปิดให้บริการต่อไปจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยื่นต่อที่ทำการปกครองอำเภอท้องที่ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนจึงจะพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป

"ระหว่างที่รอการพิจารณาอนุญาตจะต้องปิดการให้บริการก่อน แต่หากเป็นกรณีมีผู้เข้าพักอยู่ก่อนวันที่ 8 เมษายน 2563 ก็ให้พักต่อไปได้จนกว่าจำนวนผู้เข้าพักออกไปหมดจึงให้ปิด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ"

บทความแนะนำ