เทศบาลนครขอนแก่นออก 11 กฎเหล็กให้ตลาดทุกแห่งปฎิบัติสกัดโควิด

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 19:45 น.
เทศบาลนครขอนแก่นออก 11 กฎเหล็กให้ตลาดทุกแห่งปฎิบัติสกัดโควิด
ขอนแก่น-นายกเล็กนครขอนแก่นออกกฎเหล็ก 11 ข้อให้ทุกตลาดสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อร่วมวางมาตรการสกัดโควิด-19 ใครไม่สวมหน้ากากอนามัยห้ามเข้าตลาดเด็ดขาด พร้อมสั่งปิดตลาดหนองไผ่ล้อม 30 วันจัดระบบใหม่

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานตลาดปลอดภัย ที่ตลาดสดเทศบาลหนองใหญ่ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการตามแผนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าตลาดสดเทศบาลหนองใหญ่ ได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองคนเข้าและออกทั้งหมด 3 ประตู โดยมีคณะกรรมการตลาดและเจ้าหน้าที่ อสม. ทำการวัดอุณภูมิร่างกายของผู้ที่มาใช้บริการทุกคน การแจกจ่ายเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเพื่อให้ทุกคนได้ทำความสะอาดก่อนเข้ามาในเขตตลาด หากใครผ่านการตรวจคัดกรองแล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์เพื่อยืนยันตัวบุคคล ขณะที่ภายในตลาดได้กำหนดเส้นทางการเดินแบบช่องทางเดียวหรือแบบวันเวย์ เพื่อแยกคนเดินเข้าและออกจากกัน อีกทั้งพ่อค้าและแม่ค้าทุกร้านในตลาดได้พร้อมใจกันวางเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือไว้สำหรับการบริการลูกค้า รวมทั้งการใช้ถุงมือในการประกอบอาหาร การจัดพื้นที่รับเงินอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดการสัมผัสกันน้อยที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุขคอยกำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลฯได้ออกประกาศ 11 ข้อ เป็น 11 กฎเหล็กที่แจ้งไปยังตลาดทุกแห่งภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นปฎิบัติตาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุข รวมทั้งคณะผู้บริการเทศบาลและคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการว่าตลาดสดขอนแก่น ปลอดภัย ด้วยมาตรการป้งกันการแพร่ระบาดของเชื้อรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลฯได้มีคำส่งปิดตลาดสดหนองไผ่ล้อมไปแล้ว 1 แห่งไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. เพื่อให้คณะทำงานได้เข้าไปทำความสะอาดและจัดระบบตลาดแห่งนี้ใหม่ ตามาตรฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เป็นสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเทศบาลจะทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื่อทุกัน เพราะตลาดสดหนองไผ่ล้อมเป็นพื้นที่ที่ผู้ที่ป่วยคิด-19 เข้าไปใช้บริการ ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยเทศบาลฯจึงมีคำสั่งปิดตลาดและมาจัดระบบการให้บริการด้วยมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

"ได้มีคำสั่งไปยังทุกตลาดให้เข้มงวดในการตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย หากใครไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่จะห้ามไม่ให้เข้ามาภายในตลาดโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย ขณะนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดตามห้วงเวลาที่ทำมาค้าขายเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมและแสดงออกถึงความรับผิดชอบของสังคมที่ทุกคนต้องทำร่วมกัน"นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าว