ปราจีนบุรีพบหญิงไทยกลับจากอังกฤษติดเชื้อโควิด-19รายที่4

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 20:06 น.
ปราจีนบุรีพบหญิงไทยกลับจากอังกฤษติดเชื้อโควิด-19รายที่4
ปราจีนบุรี-ปราจีนบุรีพบหญิงไทยกลับจากอังกฤษติดเชื้อโควิด-19รายที่4เฝ้าสังเกตอาการสามีและลูกเจ้าของร้านอาหารที่ไปทำงานป่วยด้วยรักษาตัวในกทม.

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี และพญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ว่า ณะนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 4 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ สะสม 62 ราย ไม่พบเชื้อ 56 ราย รอผล 2 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุด เพศหญิง อายุ 47 ปี เดินทํางานที่ประเทศอังกฤษ เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG911 พร้อมด้วยสามี และลูกอีก 2 คน และได้เหมารถตู้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ กลับภูมิลําเนาที่อําเภอบ้านสร้าง โดยไม่ได้ เดินทางไปยังสถานที่อื่นเพราะทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกันตัวอย่างเคร่งครัด

ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2563 เริ่มมีอาการป่วย และได้โทรประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ นํารถมารับไปตรวจที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ต่อมา ผลตรวจพบ ติดเชื้อโควิด-19 และพบว่า เจ้าของร้านอาหารคนไทยที่ผู้ป่วยทํางานด้วย เป็น ผู้ป่วยยืนยันที่รับการรักษาอยู่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดําเนินการเฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย สามี ลูกชาย และลูกสาว รวม 3 คน เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันตัวที่บ้านติดตามอาการเจ็บป่วย รวม 14 วัน

สําหรับกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ประกอบด้วย ผู้เดินทางเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย ได้แก่ ที่นั่งสองแถว หน้า-สองแถวหลัง และคนขับรถตู้เหมา ที่รับผู้ป่วยจากสนามบินมาบ้านพัก กรมควบคุมโรค ได้ดําเนินการ ติดตามให้เข้ารับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ สถานพยาบาลในพื้นที่ และแจ้งให้กักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการ