ฟังเสียงเกษตรกร เคอร์ฟิวสกัดโควิด-19มีผลกระทบชาวสวนยาง

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 13:12 น.
ฟังเสียงเกษตรกร เคอร์ฟิวสกัดโควิด-19มีผลกระทบชาวสวนยาง
สงขลา-ชาวสวนยางพาราระบุเคอร์ฟิวสกัดโควิด-19มีผลกระทบอาชีพ ออกไปกรีดยางระหว่างอำเภอ ส่วนในหมู่บ้านไม่ประสบปัญหา

นายไพรัช เจ้ยชุม ประชาสัมพันธ์ กรรมการเ ครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวส์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่มีผลกระทบต่อชาวสวนยางพารา ที่จะกรีดยางภายในหมู่บ้านและใกล้บ้าน ส่วนสวนยางพาราที่อยู่ต่างอำเภอ ต่างตำบล จะต้องเดินทางไกล ย่อมมีผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่พ้น โดยเฉลี่ยแล้วชาวสวนยางพารา จะลงกรีดยางพารา ประมาณ 01.00 น. เป็นต้นไป "การประกาศเคอร์ฟิวส์ในพื้นที่รอบนอกไม่มีผลต่อประชาชน ปกติแล้วขณะนี้ไม่ได้ออกไปสังคม เพราะต่างพึงระวังป้องกันโควิท 19 กันอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ส่วนจะไปชุมนุมตามร้าน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ประเภทต่าง ๆ ก็ไม่มี เพราะสถานดังกล่าวต่างปิดตนเองกันหมดแล้ว

“สำหรับกลางคืนไม่น่าวิตก แต่น่าวิตก จะเป็นตอนกลางวัน เพราะยังมีการสังคมมีมั่วสุมอยู่บ้าง”นายไพรัช กล่าว

นายสมพงศ์ ราชสุวรรณ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเตียว อ.นาทวี จ.สงขลา เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ยางพาราโดยทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ จ.สงขลา จ.พัทลุง ฯลฯเข้าสู่ฤดูยางพาราผลัดใบ ซึ่งได้หยุดกรีดยางพารากันเป็นจำนวนมาก และจะเปิดหน้ากรีดยางพารา ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563และที่เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดหน้ากรีดยางพาราแล้ว คือทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น จ.สตูล ตรัง ฯลฯ.