สถานธนานุบาลกาฬสินธุ์คัดกรองโควิด-19เข้มรับประชาชนใช้บริการ

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 12:38 น.
สถานธนานุบาลกาฬสินธุ์คัดกรองโควิด-19เข้มรับประชาชนใช้บริการ
กาฬสินธุ์-สถานธนานุบาลกาฬสินธุ์คัดกรองโควิด-19เข้มรับประชาชนใช้บริการหลังครม.ขยายเวลาตั๋วจำนำ ลดดอกเบี้ย

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ “สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำ สำหรับผู้มาใช้บริการวงเงินต้นไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 โดยจะขยายเวลาตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วันโดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนที่ขยายระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้ที่มาใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนตามที่สถานธนานุเคราะห์กำหนด คือตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น สำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการขยายเวลาตั๋วจำนำประมาณ 41,000 รายและลดดอกเบี้ยรับจำนำประมาณ 177,600 ราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 218,600 ราย ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการดูแลและเยียวยาประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายสมบัติ สันคำ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานธนานุบาลฯมีเงินทุนสำรองกว่า80ล้านบาท และขอให้ผู้มาใช้บริการได้มั่นใจ ในมาตรการ คัดกรองผู้มาใช้บริการ ทั้งการล้างมือ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลและตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายบริเวณ ด้านหน้า ก่อนเข้าไปในอาคาร และสถานธนานุบาล เทศบาล เมือง กาฬสินธุ์ พร้อมยืนหยัด เคียงข้าง ประชาชน ช่วงวิกฤติ ไวรัสโควิด-19