ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งปิดจุดผ่านแดนมีผล5เม.ย.63เป็นต้นไป

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 น.
ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งปิดจุดผ่านแดนมีผล5เม.ย.63เป็นต้นไป
มุกดาหาร- สกัดโควิด-19คุมการแพร่ระบาด ผู้ว่าฯมุกดาหารประกาศปิดจุดผ่านแดนระงับการเดินทางชั่วคราวตั้งแต่5เม.ย.63เป็นต้นไป

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำสั่งประกาศระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร เป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 1218/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยระงับการใช้ ณ จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ - ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) ทุกกรณี และระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ยกเว้น การนำเข้า – ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากรและสินด้ผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้และคนประจำรถ รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตวจคัดกรองโรคติดเชื้ไวรัสโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 เท่านั้น

นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบัน ยังคงมีแรงงานขาวลาวเดินทางมายังจังหวัดมุกดาหารประสงค์ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดมุกดาหารจึงได้ผ่อนผันให้แรงงานดังกล่าว เดินทางออกนอกราขอาณาจักร ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 24 /2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะดำเนินการระงัการเดินทางเข้า - ออกของบุคคลฯ ตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการผ่อนผัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะที่นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ชุดทำความสะอาด ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 นำเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 แบบสายสะพาย ออกฉีดพ่นตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงเรียน ประกอบด้วย ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล ศาลปู่พญานาคจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และแก่งกะเบา และ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตามแผนทำความสะอาดจุดเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19