องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบจนท.ฐานปฎิบัติการส้มป่อย

วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 11:24 น.
องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบจนท.ฐานปฎิบัติการส้มป่อย
นราธิวาส-องคมนตรีเชิญพระราชกระแสในหลวง พระราชินี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อ19 มี.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการส้มป่อย อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จำนวน 20 ชุดเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

การนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฝากความห่วงใย และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้