ทต.จริมโวยอุตรดิตถ์ของบแก้ภัยแล้งสลึงเดียวก็ไม่ได้

วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 13:33 น.
ทต.จริมโวยอุตรดิตถ์ของบแก้ภัยแล้งสลึงเดียวก็ไม่ได้
อุตรดิตถ์-นายกเทศบาลตำบลจริมโวยของบจังหวัดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถบรรทุกน้ำกลับไม่ได้รับการสนับสนุน ตั้งแต่ประสบภัยแล้งยังไม่มีหน่วยงานไหนลงพื้นที่ตรวสอบ สิ้นเม.ย.63 อ.ท่าปลาหยุดการผลิตน้ำประปาทั้งหมด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้ทำแผนการใช้งบประมาณไปยังจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนมาเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีนี้ หลังประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้านหรือทั้งตำบล ประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมา 3 ปีซ้อนแล้ว โดยงบประมาณที่ขอสนับสนุนจากจังหวัดจะนำมาใช้เพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถบรรทุกน้ำและสูบน้ำจากแหล่งน้ำ 2 แห่งคือ ก้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี แต่กลับผิดหวังเนื่องจากไม่รับการสนับสนุนเลย"แม้แต่สลึงเดียว" ติดตามหลายต่อหลายครั้งก็อ้างว่า ยังไม่เห็นโครงการของ ทต.จริม แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับของจังหวัดไม่เห็นความสำคัญ และความเดือดร้อนของประชาชนเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งปัญหาภัยแล้งยังไม่เคยหน่วยงานราชการใดระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบหรือดูแลแต่อย่างใด

“แหล่งเก็บสำคัญของชาว อ.ท่าปลา มี 2 แห่งคือ น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีการปรับเปลี่ยนแผนในการระบายน้ำจากปกติระบายน้ำวันละ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวันละ 12 ล้านบาท เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็ม ซึ่งจะทำให้ต้นทุนน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ที่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของชาว อ.ท่าปลากลับมีต้นทุนน้ำที่ลดลงและเหลือน้อยกว่าทุกปี ซึ่งแทนที่จะเห็นความสำคัญของผู้เสียสละที่ยกพื้นที่ให้กับการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ก่อน แต่กลับปล่อยให้ผู้เสียสละต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง ส่วนอีกแหล่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือให้สูบแล้ว เนื่องจากน้ำหมดจากอ่าง ดังนั้นสิ้นเดือนเมษายนนี้ระบบการผลิตประปาทั้งหมดของ อ.ท่าปลา จะต้องหยุดการผลิตน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนแล้ว และก็เข้าใจว่า ปัญหาภัยแล้งนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ” นายราชัน กล่าว

บทความแนะนำ