เทคนิคกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์AGVครองถ้วยพระราชทาน

วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:34 น.
เทคนิคกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์AGVครองถ้วยพระราชทาน
กาฬสินธุ์-วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์AGVครองถ้วยพระราชทานในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช./ปวส.

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ให้ความสนใจ กับรางวัลที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้รับเมื่อครั้งเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช./ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทีม ประสบความสำเร็จอยู่ 2 ทีม ทีมแรกคือทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช./ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV) ได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่สองที่ได้คือการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สองปีซ้อน โดยรางวัลที่ได้รับมาทั้งสองรางวัลได้สร้างความภาคภูมิใจให้วิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกสถานศึกษาในสังกัด ได้มุ่งเน้นพัฒนาเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีความเจริญงอกงามใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านจิตใจ

“สำหรับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนให้เด็กให้มีความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา ซึ่งเด็กที่เป็นคณะทีมงานเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นเด็กที่มีความกล้าคิดกล้าแสดงออกอยู่แล้ว โดยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นจุดของนักศึกษากลุ่มนั้น ผ่านชมรม To Be Number 1 ซึ่งในชมรมฯ นั้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งการแข่งขันหุ่นยนต์ การร้องเพลง การทำศิลปะประดิษฐ์ต่าง ๆ ซึ่งวิทยาลัยฯ ก็จะสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของเด็กเหล่านั้น อย่างการแข่งขันหุ่นยนต์ในครั้งนี้มีเด็กนักเรียน นักศึกษา มาเสนอโครงการ ทางผู้บริหารก็ได้สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาไปว่ามีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด พอได้สอบถามแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าเป็นไปได้อย่างสูงยิ่ง ทางวิทยาลัยก็เลยได้สนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่ ซึ่งในโลกปัจจุบันนั้นหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเป็นอย่างมาก คำว่าหุ่นยนต์ หรือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ ก็เลยให้การสนับสนุนตลอดจนให้การเสนอแนะ วิธีการทำงานให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทำงานอย่างเป็นระบบ จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

"กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ไปแข่งขันมาในครั้งนี้ จะได้รับการยอมรับอัตโนมัติในสังคมของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์อยู่แล้ว นอกจากนั้นเมื่อเด็กกลุ่มนั้นกลับไปบ้านสังคมรอบบ้านก็จะชื่นชม และแน่นอนที่สุดเด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเวลาไปสมัครงาน หรือศึกษาต่อ ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงขอบอกกับทุกท่านว่าการอาชีวศึกษาคือการศึกษาเพื่อการมีงานทำ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนอยู่ในทุกวันนี้ ปลายทางของการศึกษาก็คือการมีงานทำ เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากมีงานทำต้องมาเรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี ซึ่งจะสอดรับกับสโลแกนที่ว่าการอาชีวศึกษา คือการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เรียนอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์" นายวิศวชาติ

สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ทีม KTC DINO ROBOT วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายวีรชาติ คาดีวี ,นางสาวอรพรรณ ญาณสาร, นายมณฑล อุ่นสวิง , นายไพรบูรณ์ ไพธิไสย , นายอมรเทพ ยมภา , นายธิติวุฒิ จิตต์ใจมั่น และ นายธนาธิป ภูงามแสง โดยมีนายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง เป็นครูที่ปรึกษา