สธ.ปักหมุดสร้างพื้นที่ต้นแบบโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 15:25 น.
สธ.ปักหมุดสร้างพื้นที่ต้นแบบโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์
เชียงใหม่-สาธารณสุขปักหมุดโครงการกัญชาทางการแพทย์ 2 ม.ดังกับศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมลงนามความร่วมมือ สร้างพื้นที่ต้นแบบครบวงจร

ศ.พิเศษ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่องการปักหมุดโครงการกัญชาทางการแพทย์ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมบรรยายวิชาการกัญชา "การปักหมุดกัญชาทางการแพทย์ใน รพ.สต.เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่-เชียงราย"

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กับ ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ คือการปลูก ระดับกลางน้ำ คือ การแปรรูปและสกัดกลั่นกัญชา ระดับปลายน้ำ คือ การรักษาดูแลผู้ป่วยและให้บริการสุขภาพเชิงท่องเที่ยว (Health & Wellness Tourism) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการอย่างครบวงจร โดยมีผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และ ภาคเอกชน คือ บริษัทเชียงใหม่ ฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด บริษัทสร้างสรรค์ธุรกิจไทย จำกัด บริษัท ซิ่ง คอร์ปปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท วี คอร์ปปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างศักยภาพด้านการผลิตที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และ สร้างองค์ความรู้ร่วมในด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

การลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ทะพิงค์แก อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เป็นผู้แทน มทร.พระนคร ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.อภิชา อินสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU

สำหรับ การขับเคลื่อนกัญชาทางการตามวัตถุประสงค์ โดยมีกลุ่ม รพ.สต.6 แห่ง และมีผู้แทนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 (นพ.สสจ.แพร่) ร่วมในพิธี และ ร่วมงานประชุมสัมมนา ในการเตรียมดำเนินการขออนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่นน้ำมันกัญชาทางการแพทย์) เป็นครั้งแรกของภาคเหนือในระดับเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เขตที่ 1 ที่จะมีการสร้างโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับ รพ.สต. และสร้างพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และการสร้างพื้นที่เชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Northern Cannabis Health & Wellness District Tourism @ Chiangmai) ขึ้น ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้ จะดำเนินการในรูปแบบ CSR และ USR ซึ่งคาดว่า จะเริ่มขออนุญาตดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โอกาสนี้ ศ.พิเศษ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก พร้อมด้วย ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ด้วย