สุดล้ำ! หุ่นยนต์เสิร์ฟโล่รางวัล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 14:57 น.
สุดล้ำ! หุ่นยนต์เสิร์ฟโล่รางวัล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์-วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์โชว์บังคับหุ่นยนต์นำโล่เสิร์ฟให้ผอ.มอบนักศึกษาและครูฝึกที่ไปไปสร้างชื่อเสียง

ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติ ชื่นชมแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ฝึกสอน ที่ไปคว้ารางวัล สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช./ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV) ในงานสุดยอดคนนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งของประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และงาน มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีพุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ และมอบโล่รางวัล

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้โชว์การเชิญโล่รางวัลสุดล้ำหน้า ด้วยการบังคับหุ่นยนต์ชื่อ “KPC Robot วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์” บังคับให้วิ่งเดินนำโล่รางวัลมาเสริฟให้ผู้อำนวยการ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาและครูฝึกที่ไปไปสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับเสียงปรบมือจากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติเป็นจำนวนมาก

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในอนาคตต่อไปหุ่นยนต์หรือ AI จะเข้ามามีบทบาทในสังคมเราค่อนข้างเยอะ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่นักเรียนที่เข้ามาเรียนในสายอาชีวะ ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจากวิทยาลัยก็พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง เช่นการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ WiFi ของวิทยาลัยให้มีเครือข่ายครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้เข้าค้นหาศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา จึงขอขอบคุณคณะครูฝึกและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ไปแข่งขันจนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้