ตราดประกาศ13ส่วนราชการหลักจัดงานประเพณี-รื่นเริงปลอดเหล้า

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 18:45 น.
ตราดประกาศ13ส่วนราชการหลักจัดงานประเพณี-รื่นเริงปลอดเหล้า
ตราด-ตราดจัดลงนาม MOU 13หน่วยงานหลักจัดงานรื่นเริงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังลดอุบัติเหตุ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ตราด-ตราดจัดลงนาม MOU 13หน่วยงานหลักจัดงานรื่นเริงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังลดอุบัติเหตุ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแล จำนวน 13หน่วยงาน ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถาที่ราชการ ถือเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อเกิดการบังคับใช้ตามกฏหมาย หวังให้การจัดกิจกรรมรวมทั้งงานเลี้ยง และงานรื่นเริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่การปกครอง ส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณในหน้าที่

นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอาสาพัฒนาจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เมื่อปี 2553 จังหวัดตราดได้มีการประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลงานบุณประเพณีต่างๆ โดยจังหวัดตราดประกาศให้เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าไปแล้ว และเนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นครบรอบพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต