ม.ราชภัฎโคราช ถอดบทเรียนกราดยิง ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 13:47 น.
ม.ราชภัฎโคราช ถอดบทเรียนกราดยิง ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
นครราชสีมา-ม.ราชภัฎโคราชจัดเสวนา ถอดบทเรียน กราดยิงโคราช นำองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต

เมื่อวันที่ 14ก.พ.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อประชาชนโคราชเรื่อง “ถอดบทเรียน กราดยิงโคราช” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน และมีนักธุรกิจ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมฟังการเสวนากว่า 200 คน โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีวิทยากรร่วมเสวนา 4 คน ประกอบไปด้วย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์อังคณา พรมรักษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ดร.วิเชียร ก่อเกียรติกุศล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนรราชสีมา เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการเปิดเวทีเสวนาครั้งนี้ เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นใน จ.นครราชสีมา เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น ทำให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดความหวาดกลัว เสียขวัญกำลังใจ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดการสูญเสียผู้บริสุทธิ์ถึง 30 ชีวิต และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 58 ราย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้เชิญนักวิชาการ ผู้มีความรู้ มาร่วมถอดบทเรียนในเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการป้องกันเหตุ หาสาเหตุ แรงจูงใจ หากเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก ประเทศไทยควรจะมีการรับมือกับสถานการณ์อย่างไร รวมถึงแนวทางการเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุด้วย โดยจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการป้องกันตัวเอง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว.

บทความแนะนำ