สรรพสามิตนครพนมจับปรับลานเบียร์เถื่อนตามจริงไม่มีเหมาจ่าย

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 11:41 น.
สรรพสามิตนครพนมจับปรับลานเบียร์เถื่อนตามจริงไม่มีเหมาจ่าย
นครพนม-สรรพสามิตแจงใช้อำนาจตามกม.ปรับลานเบียร์เถื่อนตามจริง ไม่มีให้เหมาจ่าย ส่วนสั่งปิด-เปิดเป็นหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง

นครพนม-สรรพสามิตแจงใช้อำนาจตามกม.ปรับลานเบียร์เถื่อนตามจริง ไม่มีให้เหมาจ่าย ส่วนสั่งปิด-เปิดเป็นหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์ สรรพสามิตนครพนม เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวเกี่ยวกับการจับกุมลานเบียร์ ที่มีการขออนุญาตไม่ถูกตั้งตามกฎหมาย ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ระหว่างวันที่ 1 -9 กุมภาพันธ์ 2563 จนกระทั่งมีตำรวจ ฝ่ายปกครอง อ.ธาตุพนม เข้า จับกุมดำเนินคดี เกี่ยวกับการกระทำผิดในข้อหา ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไป เที่ยว

นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับการปรับของหน่วยงานสรรพสามิต ที่มีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่า เป็นการปรับแบบเหมาจ่าย เพียงวันเดียว ทั้งนี้ ทางสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ที่กำกับดูแล รับผิดชอบ ขอชี้แจงว่า ในการดำเนินการปรับของสรรพสามิต ไม่มีการปรับแบบเหมาจ่าย แต่หลังตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการลานเบียร์ มีการตั้งร้านลานเบียร์ชั่วคราวขึ้น จึงเข้าไปตรวจสอบ และเปรียบเทียบปรับ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย รายละ 5,000 บาท ซึ่งถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ในการออกใบอนุญาตขายสุราเท่านั้น เนื่องจากตามกฎหมายไม่ให้มีการขายสุราในวัด โรงเรียนและปั้มน้ำมัน และเป็นที่สาธารณะไม่มีเลขที่เป็นหลักแหล่ง ใครที่ขายสุราตามสถานที่ดังกล่าวต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน หลังจากทางหน่วยงานสรรพสามิต พื้นที่ มีการตรวจสอบเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย แต่ไม่มีอำนาจในการสั่งระงับให้ปิด การจำหน่าย แต่ได้กำชับทางผู้ประกอบการแล้วว่า ไม่สามารถจำหน่ายได้ หลังมีการเปรียบเทียบปรับ ภายหลังยังมีการฝ่าฝืนเปิดขายอีก ถือว่า ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสรรพสามิต ที่จะเข้าไปดำเนินการจับกุม หรือสั่งปิด จะต้องเป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานตำรวจ และฝ่ายปกครอง ซึ่งตามข้อเท็จจริง ทาง คณะกรรมการที่พิจารณาร้านค้าที่มาขายของในงานพระธาตุพนม จะต้องไม่พิจารณาให้มีร้านขายสุราในงานตั้งแต่ต้น หากพิจารณาให้มีการจำหน่ายทางสำนักงานสรรพสามิตก็ต้องเนินการตามกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตให้มีการตั้งร้านจะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการให้ร้านค้าหยุดขาย หรือหากตรวจสอบพบหรือมีผู้ฝ่าฝืนจะต้องแจ้งสรรพสามิตเข้าไปดำเนินการ

"สรรพาสามิต มีหน้าที่เพียงตรวจสอบการขออนุญาต แต่หากพบกระทำผิดมีหน้าที่เพียงปรับตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จึงขอทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน่วยงาน และยืนยันว่า ทางสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา และพร้อมดูแลให้คำแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการ หรือประชาชน ที่ประกอบธุรกิจ ในการกำกับดูแลของสรรพสามิตพื้นที่นครพนม"

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต