สนามบินสุวรรณภูมิติดตั้งแอลกอฮอล์เจลกว่า217จุดป้องกันไวรัสโคโรนา

วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:28 น.
สนามบินสุวรรณภูมิติดตั้งแอลกอฮอล์เจลกว่า217จุดป้องกันไวรัสโคโรนา
สมุทรปราการ-สนามบินสุวรรณภูมิ ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลกว่า217จุด เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

สมุทรปราการ-สนามบินสุวรรณภูมิ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กว่า217จุด เพิ่มความถี่ทำความสะอาด ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ท่าอากาศสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เหลวแบบอัตโนมัติ และแอลกอฮอล์เจลล้างมือแบบขวดปั๊ม รวมทั้งสิ้นกว่า 217 จุด อาทิ บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณเคาน์เตอร์กรอกเอกสารพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บริเวณ Transit-Transfer บริเวณจุดตรวจค้น บริเวณภายในอาคารเทียบเครื่องบินทุกอาคาร รวมไปถึง Bus Gate บริเวณแนวทางเชื่อมอาคารจอดรถ ชั้น 3 โซน 2 และโซน 3 บริเวณท้าย Row เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ ชั้น1 และบริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะเป็นต้น เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยมาตรการต่างๆที่ ทสภ.ได้ดำเนินการไป จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้มั่นใจในเรื่องมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ทสภ. ยึดมั่นมาโดยตลอด