พ่อเมืองอุดรโชว์ขับรถไถกลบตอซังข้าวนำรณรงค์เลิกเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยว

วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลา 14:59 น.
พ่อเมืองอุดรโชว์ขับรถไถกลบตอซังข้าวนำรณรงค์เลิกเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยว
อุดรธานี-ผู้ว่าฯอุดรธานีนำข้าราชการระดับสูงของจังหวัดโชว์ขับรถไถกลบตอซังข้าวตีปี๊บพร้อมให้ความรู้เกษตรกรเลิกเผาหลังฤดูเก็บเกี่ยวลดปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ด้วยการไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสด โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าฯอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าฯอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าฯอุดรธานี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

นายนิรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี สาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งและเผาพื้นที่การเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่คววจะเป็น

ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้ ทำความเข้าใจให้เกษตรกร ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซังข้าวการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุการเกษตร การทำอาหารสัตว์จากฟางข้าว การนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น

"ปัจจุบันปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศ ประเทศเราเริ่มมีค่า มาตรฐาน PM 2.5 เกินแล้ว แต่ยังโชคดีที่ จ.อุดรธานี ยังไม่มีปัญหาแบบนี้ไม่ต้องใช้หน้ากาก ปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาวัชพืชริมถนน การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะต่างๆ การก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม การเกิดไฟป่า และการเผาเศษพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตร"ผู้ว่าฯอุดรธานีกล่าว

สำหรับ บรรยากาศการรณรงค์ มีการแข่งขันรถไถกลบตอซังข้าว นำโดย ผู้ว่าฯอุดรธานี พร้อมรองผู้ว่าฯอุดรธานี ทั้ง 3 คน และ พล.ต.ต.นันทชาติ ได้ขับรถสาทิตการไถกลบตอซังข้าว จากนั้นร่วมหว่านปอเทืองเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชที่สำคัญ ซึ่งการแข่งขันขับรถไถกลบตอซังข้าวครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้แข่งขันเรียกเสียงหัวเราะอย่างขบขันจากเกษตรกรที่มาร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต