ประปานครศรีฯไม่ไหลนานนับเดือน กองทัพภาค4แจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ 05 ก.พ. 2563 เวลา 13:36 น.
ประปานครศรีฯไม่ไหลนานนับเดือน กองทัพภาค4แจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อน
นครศรีธรรมราช-ประปาเทศบาลนครนครศรีฯไม่ไหลนานนับเดือน กองทัพภาค4แจกน้ำช่วยชาวบ้านบรรเทาแล้ง

ที่หมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พันเอกสุริน ทองเต็ม ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 พร้อมทหารจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษาวิชาทหารพลได้นำรถบรรทุกขนน้ำดิบสะอาดออกแจกจ่ายให้กับชาวเคหะฯ ที่กำลังประสบปัญหาระบบน้ำประปาไม่ไหลติดต่อกันนานนับเดือนแล้ว

สำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านการเคหะฯ มีเกือบ 500 ครัวเรือน กว่า 2,000 คน ใช้น้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและอยู่ปลายสาย ช่วงหน้าแล้งเทศบาลฯ ปล่อยน้ำไม่เต็มที่ ทำให้น้ำประปาไม่ไหลจนเดือดร้อนทุกปี ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเกือบ 1 เดือนที่น้ำประปาไม่ไหล ทำให้ชาวเคหะฯ ขาดน้ำอุปโภค บริโภค จึงขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพภาคที่ 4 ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพระราชทานและนักศึกษาวิชาทหารพลใช้รถบรรทุกของกองทัพบรรทุกน้ำดิบมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือน และเติมน้ำไว้ใส่ถังขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้ระดมทุนซื้อไว้เป็นส่วนกลางเพื่อเก็บน้ำเป็นของส่วนรวม บ้านหลังไหนไม่มีถังเก็บน้ำก็จะเอาน้ำจากจากถังส่วนกลางที่จัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้านเคหะชุมชนฯ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึง แต่ต้องประหยัดด้วย

ทั้งนี้ชาวบ้านแจ้งว่า เกิดปัญหาช่วงหน้าแล้งทุกปี การประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบอกว่าน้ำไม่เพียงพอ ต้องเก็บไว้ให้ผู้ที่ในเขตเทศบาลฯ ก่อน ทำให้ชาวหมู่บ้านการเคหะฯ ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลฯ และอยู่ปลายสายของประปาประสบปัญหาทันที และปีนี้หน้าแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ระบบน้ำประปาจึงมีปัญหาเร็ว และชาวเคหะฯ เดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลนานเป็นเดือนแล้ว กระทั่งทหารมาให้การช่วยเหลือในที่สุด

อย่างไรก็ตามช่วงก่อนเกิดปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้านเคหะฯ ไม่ไหล ทางสมาชิกชุมชนหมู่บ้านการเคหะฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อหาทุนในการขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบจำหน่ายน้ำในพื้นที่โดยชุมชนเอง แต่ปรากฏว่ารายได้จากการวิ่งการกุศลยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการขุดเจาะบ่อบาดาลมีต้นทุนสูง จึงพยายามระดมทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาทุนมาดำเนินการ แต่ไม่ทันสำเร็จก็มาเกิดปัญหาดังกล่าวเสียก่อน.