แผ่นดินไหวขนาด 2.6 จุดศูนย์กลางที่ อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 08:42 น.
แผ่นดินไหวขนาด 2.6 จุดศูนย์กลางที่ อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.6 แมกนิจูด จุดศูนย์กลางที่ อ.ศรีสวัสดิ์ ไม่กระทบเขื่อนต่างๆ ใน จ.กาญจนบุรี

เมื่อเวลา 20.41 น. วันที่ 30 ม.ค. เกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่ละติจูด 14.906 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.173 องศาตะวันออก ขนาด 2.6 แมกนิจูด ลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 55.58 กม. และห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 62.88 กม. ในส่วนเครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหว เขื่อนศรีนครินทร์ ตรวจวัดได้ ค่าสูงสุด 0.00056 g และเขื่อนวชิราลงกรณ วัดได้ 0.00227 g น้อยกว่าค่าที่ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ มักเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2561 ต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561 ในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 แมกนิจูด ความลึก 2 กิโลเมตร สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบริเวณ จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม โดยมีอาฟเตอร์ช็อกตามมา ขนาด 1.6 และ 3.0 แมกนิจูด ซึ่งเหตุดังกล่าวมีโรงพยาบาล 2 แห่งใน อ.ศรีสวัสดิ์ คือ รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ และ รพ.ท่ากระดาน ได้รับผลกระทบมีรอยร้าวที่ผนังหลายแห่งบริเวณอาคารต่างๆ แต่ไม่เสียหายกับโครงสร้างหลัก และเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 ก็ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 3.3 แมกนิจูด ความลึก 5 กิโลเมตร และเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้ง ขนาด 2.1 แมกนิจูด ความลึก 1 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองครั้งมีจุดศูนย์กลางซ้ำจุดเดิม และเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2562 ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1 แมกนิจูด จุดศูนย์กลางใกล้เคียงจุดเดิมเช่นกัน อย่างไรก็ตามถือว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต