"จิตอาสา"ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมติดตั้งระบบประปาพื้นที่ลำน้ำยม

วันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 20:13 น.
"จิตอาสา"ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมติดตั้งระบบประปาพื้นที่ลำน้ำยม
สุโขทัย-จิตอาสาลงพื้นที่ขุดลอกแม่น้ำน้ำยมที่ตื้นเขิน พร้อมติดตั้งระบบประปาดึงน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่แม่น้ำยม ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ลำน้ำมีสภาพแห้งขอด โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือขุดสระ และส่วนที่สองติดตั้งระบบประปาให้กับประชาชน

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้เตรียมเครื่องมือ รถแบคโฮ และเครื่องจักรกลต่างๆ ดำเนินการขุดสระในลำน้ำยมเพื่อเก็บกักน้ำ จากนั้นได้ช่วยกันติดตั้งระบบประปาจากสระที่ได้ดำเนินการขุด พร้อมทั้งวางระบบการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นระบบ ส่งผลทำให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งเบื้องต้นได้ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนจำนวนรวมกว่า 470 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในหลายจังหวัด แม่น้ำหลายสายมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และลำน้ำมีสภาพแห้งขอดเหลือแต่พื้นทรายเป็นบริเวณกว้าง ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และน้ำที่ใช้เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต